Cài đặt phần mềm không tương thích trên Win 8

Compatibitity Mode là chế độ tương thích trong hệ điều hành Windows  mới ở đó giúp người dùng có thể chạy các chương trình chỉ hỗ trợ cho phiên bản Windows trước đó.
Chế độ này bạn đã từng gặp và xử lý trong Windows 7 trước đây, và trong Windows 8 cũng có một công cụ mới được gọi là Compatibility Troubleshooter cho phép bạn dễ dàng chạy một chương trình cũ trong hệ điều hành này.


Dưới đây là các bước hướng dẫn thực hiện ở chế độ tương thích trong Windows 8 để bạn có thể làm việc với bất cứ phần mềm yêu thích nào.


Để bắt đầu, bạn cần phải nhấn chuột phải vào file chạy (.exe) của một chương trình nào đó và chọn Properties. Một lưu ý ở đây đối với đường dẫn của file chạy là: Nếu bạn đã cài đặt một chương trình, thông thường nó sẽ nằm trong thư mục Program Files hoặc Program Files (x86), nhưng cũng có trường hợp file chạy lại nằm trong thư mục AppData. Theo mặc định, bạn không thể thấy thư mục này khi mà nó được đánh dấu như là một thư mục hệ thống. Vì vậy bạn có thể truy cập vào thư mục Appdata bằng cách mở hộp thoại Run và gõ %appdate%. Trong cửa sổ Properties, hãy duyệt chọn thẻ Compatibility, để chạy chương trình này cho một phiên bản khác của Windows bạn đánh dấu kiểm trước mục Run this program in compatibility mode for trong khung Compatibility mode và chọn một phiên bản hệ điều hành trong danh mục liệt kê xổ xuống. Ở đây sẽ bao gồm các Windows từ Windows 95 đến Windows 7.

 

  

Trong khung Settings, bạn có thể tùy chọn các thuộc tính khác như chạy chương trình ở độ phân giải màn hình 640x480, mức màu là bao nhiêu, vô hiệu hóa thiết lập hiển thị DPI mức cao. Khung Privilege level thừa nhận chạy chương trình dưới quyền Administrator.
Tiếp đến hãy nhấn nút Change settings for all users phía dưới để các thiết lập với chế độ tương thích được áp dụng cho tất cả người dùng trên hệ thống thay vì người dùng hiện tại. Nếu bạn không có bất kỳ sự thay đổi nào trong bước này thì nhấn chọn Run compatibility troubleshooter. Nó sẽ phát hiện các vấn đề và đưa ra 2 tùy chọn tiếp là Try recommended settings và Troubleshoot program.

 

 

Ở đây nếu bạn nhấn Troubleshoot program, hệ thống sẽ hỏi bạn những vấn đề thường gặp với chương trình khi chạy nó trong Windows 8. Về cơ bản, tùy chọn đầu tiên là chương trình làm việc trong các phiên bản cũ của Windows nhưng không cài đặt hoặc chạy được trong hệ điều hành hiện tại, tùy chọn thứ 2 là chương trình có thể mở nhưng không hiển thị chính xác, tùy chọn thứ 3 là yêu cầu quyền Admin. Trong trường hợp bạn click vào tùy chọn cuối cùng là I don’t see my problem listed thì hệ thống lại hỏi tiếp phiên bản của Windows trước đó.
Nếu chọn I don’t know here, bạn sẽ nhận tiếp một danh sách tùy chọn như thông báo lỗi ở chế độ 256 màu, không chuyển sang full Screen…Cuối cùng, bạn nhấn nút Test the Program để chạy thử chương trình và Next tới rồi chọn Yes, save these settings for this program để lưu lại các thiết lập cho chương trình. Nhìn chung thì chạy các chương trình trong chế độ tương thích cũng tương tự như đối với Windows 7 và thậm chí còn thiết lập dễ dàng hơn.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn