Hiệu ứng chữ kim loại cũ vàng của Photoshop

Bước 1: Khởi động Photoshop, vào menu File > Open, duyệt đến file ảnh nền


Chọn công cụ Horizontal Type Tool, thiết lập kiểu chữ CGF Arch Reactor màu trắng (tải miễn phí tại đây, sau khi tải về và giải nén, bạn copy font chữ vào thư mục C:\Windows\Fonts rồi khởi động lại Photoshop) với kích thước và nội dung tùy ý.Bước 2: Nhấn chuột phải lên layer chứa chữ, chọn Bleding Options, lần lượt thiết lập hiệu ứng như hình dưới đây.Kết quả:Bước 3: Quay trở lại bảng Layer, bạn nhấn chuột phải lên layer chứa chữ đầu tiên, chọn Duplicate Layer (hoặc nhấn Ctrl+J) để tạo thêm một layer mới có nội dung tương tự layer đầu tiên, thiết lập giá trị Fill từ bảng Layer bằng 0%.Nhấn chuột phải lên layer vừa nhân đôi, chọn Clear Layer Style, sau đó lại nhấn chuột phải và chọn Blending Options, thiết lập hiệu ứng như hình dưới đây.
 Kết quả:Bước 4: Tiếp tục nhân đôi layer thứ hai để tạo một layer mới (layer thứ ba nằm trên hai layer còn lại) tương tự như thao tác đã thực hiện ở bước 3, thiết lập giá trị Fill từ bảng Layer bằng 100%. Nhấn chuột phải lên layer vừa nhân đôi, chọn Clear Layer Style, sau đó lại nhấn chuột phải và chọn Blending Options, thiết lập hiệu ứng như hình dưới đây.Kết quả:Bước 5: Thực hiện tương tự các bước 3 và 4 để nhân đôi thêm một layer nữa, thiết lập giá trị Fill từ bảng Layer bằng 0%. Nhấn chuột phải lên layer vừa nhân đôi, chọn Clear Layer Style, sau đó lại nhấn chuột phải và chọn Blending Options, thiết lập hiệu ứng như hình dưới đây.Kết quả:Bước 6: Kết hợp phím Shift để chọn cùng lúc 4 layer chứa chữ vừa tạo hiệu ứng từ bảng Layer, nhấn Ctrl+G để tạo thư mục chứa cả 4 layer. Nhấn chuột phải lên thư mục vừa tạo, chọn Duplicate Group để nhân đôi thư mục. Sau đó vào menu Edit > Transform > Flip Vertical, chọn công cụ Move Tool để di chuyển dòng chữ ngược đến vị trí mép dưới dòng chữ đầu tiên.


Vào menu Layer > Layer Mask > Reveal All. Chọn công cụ Brush Tool với nét cọ mềm màu đen, tô nhẹ phần dưới chữ ngược, chỉ giữ lại phần mép chữ phía trên để tạo hiệu ứng phản chiếu. Kết quả cuối cùng:


Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn