Tạo hiệu ứng chữ kim loại gỉ sét bằng Photoshop

Cách tạo hiệu ứng chữ kim loại gỉ sét bằng Photoshop.

Bước 1: Tạo một file ảnh mới có kích thước và ảnh nền tùy ý. Chọn công cụ Horizontal Type Tool (phím T), gõ nội dung chữ muốn tạo hiệu ứng bằng kiểu chữ Mephisto


Bước 2: Kéo thả ảnh vật liệu thứ nhất vào vùng làm việc, đặt nằm trên layer chứa chữ. Tiếp đến, bạn vào menu Layer > Create Clipping Mask (Alt+Ctrl+G) để tạo một Clipping Mask. Lúc này, ảnh vật liệu sẽ nằm gọn trong lòng chữ.Bước 3: Tương tự, bạn đưa ảnh vật liệu thứ hai vào vùng làm việc, đặt nằm trên layer chứa vật liệu thứ nhất, vào menu Layer > Create Clipping Mask (Alt+Ctrl+G). Tiếp đến, bạn vào menu Filter > Sharpen > Unsharp Mask, thiết lập Amount bằng 250 và Radius bằng 0.4. Quay trở lại bảng layer, bạn chuyển chế độ hòa trộn Overlay cho layer chứa vật liệu thứ hai.Bước 4: Nhấn chuột phải lên layer chứa nội dung chữ, chọn Blending Options, thiết lập các hiệu ứng như hình dưới đây.Bước 5: Nhấn phím Ctrl, đồng thời nhấp chuột lên biểu tượng chữ T trước layer chứa nội dung chữ để tạo vùng chọn quanh chữ.Vào menu Layer > New > Layer (Shift+Ctrl+N) tạo một layer mới, nhấn phím M, sau đó nhấn chuột phải lên vùng chọn, chọn Stroke, thiết lập độ dày của viền (Width) bằng 3px, màu viền (Color) là màu trắng, viền nằm ngoài chữ (Outside).Bước 6: Kéo thả thêm một ảnh vatlieu2.jpg vào vùng làm việc, đặt phía trên layer chứa viền chữ, vào menu Layer > Create Clipping Mask để tạo Clipping Mask cho viền. Tiếp đến, bạn nhấn chuột phải lên layer chứa viền chữ, chọn Blending Options, thiết lập các thông số như hình bên dưới.

Kết quả cuối cùng:Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn