Lồng ghép ảnh cá nhân vào poster phim bằng Photoshop

Với vài bước đơn giản sử dụng các công cụ cơ bản trong Photoshop, bạn sẽ trở thành nhân vật chính trên poster của nhiều phim "bom tấn".


Bài viết minh họa với poster phim Twilight.

Vào menu File > Open mở file lady.jpg chứa khuôn mặt cần ghép. Dùng công cụ Polygonal Lasso Tool khoanh vùng chọn khuôn mặt trong ảnh. Chọn xong, bạn nhấn Ctrl + C lưu lại.


Mở file chứa poster phim twilight.jpg rồi nhấn Ctrl + V để dán khuôn mặt vào rồi nhấn Ctrl + T, điều chỉnh kích thước, xoay ảnh sao cho đè lên mặt nhân vật nữ trong poster.Dùng công cụ Eraser Tool, chọn Soft Brush với kích thước 50px. Bạn chấm chuột vào những vùng xung quanh khuôn mặt để làm đường nét mịn và tự nhiên hơn.Dùng công cụ Dodge Tool (với các thông số Brush: 30px, Range: Midtones, Exposure: 30%) chấm vào những vùng cần làm sáng trên khuôn mặt.Kết quả sau khi chỉnh sửa:Kế đến, bạn cần làm tối nửa khuôn mặt bên trái như trên poster gốc, bằng cách chọn Burn Tool (dùng các thông số Brush: 25px, Range: Midtones, Exposure: 40%), chấm vào vùng xung quanh mắt bên trái.Tạo một layer mới, chỉnh màu Foreground bằng #1d0d08. Chọn công cụ Polygonal Lasso Tool khoanh vùng nửa khuôn mặt bên trái. Khoanh xong, bạn chọn công cụ Paint Pocket Tool (hoặc vào menu Edit > Fill) đổ màu nâu vào vùng đã chọn.Nhấn Ctrl + D để bỏ vùng chọn. Vào menu Filter > Blur > Gaussian Blur, chỉnh Radius bằng 3,8px. Đổi thuộc tính layer thành Multiply.Bước cuối cùng, bạn chọn Eraser Tool chọn Soft Brush với các kích thước khác nhau để làm những vùng quá tối sáng lên đôi chút.Kết quả cuối cùng:
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn