Tạo chữ hoa lửa đẹp mắt bằng Photoshop

Bước 1: Tạo một file mới kích thước khoảng 900x600 pixels. Thiết lập màu nâu nhạt (#724242) cho Foreground color, màu nâu đậm (#3c1a1a) cho Background color.

Chọn công cụ Gradient Tool (phím G), thiết lập chế độ Radial Gradient từ thanh tùy chọn nằm phía trên giao diện chính. Tạo một layer mới (Ctrl+Shift+N) nằm trên layer Background, đặt tên là Gradient.


Nhấn giữ và rê chuột từ vị trí trung tâm của ảnh đến biên ảnh, bạn sẽ có một dải nền chuyển màu như hình dưới đây.Nhấn chuột phải lên layer Gradient, chọn Blending Options, thiết lập hiệu ứng Gradient Overlay như hình bên dưới.Riêng thông số Gradient, bạn thiết lập dải màu chuyển từ cam (#dc4800) sang nâu (#430401).Kết quả:Vào menu Filter -> Sketch -> Water Paper, thiết lập thông số như hình bên dưới.Kết quả:Bước 2: Chọn công cụ Horizontal Type Tool, gõ nội dung chữ muốn tạo hiệu ứng bằng font Aardvark Café đã cài đặt trước đó, kích thước tùy ý.Nhấn chuột phải lên layer chứa chữ, chọn Blending Options, thiết lập hiệu ứng Outer Glow như hình bên dưới.Quay trở lại bảng Layer, bạn điều chỉnh giá trị Fill của layer chứa chữ bằng 0%.Bước 3: Nhấn chuột phải lên layer chứa chữ, chọn Create Work Path.Chọn công cụ Brush Tool (phím B). Vào menu Window > Brush, nhấn biểu tượng Open Preset Manager nằm phía dưới bảng Brush vừa mở. Xuất hiện hộp thoại Preset Manager, bạn nhấn Load rồi duyệt đến tập tin DiamondSparkles.abr đã giải nén trước đó, nhấn Done.Quay trở lại bảng Brush, bạn chọn nét cọ hình thoi từ danh sách, thiết lập thông số Brush Tips Share như hình bên dưới.Tiếp tục thiết lập cách thông số Shape Dynamics, Scattering, Transfer, Wet Edges và Smoothing như hình dưới đây.Tạo một layer mới (Ctrl+Shift+N) nằm trên cùng bảng Layer, đặt tên là Sparkles, nhấn phím D rồi nhấn tiếp phím X để thiết lập màu trắng cho Foreground color. Chọn công cụ Direct Selection Tool.Nhấn chuột phải lên đường biên của chữ, chọn Stroke Path.Chọn Brush tại mục Tool, đánh dấu trước tùy chọn Simulate Pressure, nhấn OK. Sau đó nhấn Enter để bỏ chọn vùng biên của chữ.Kết quả:Nhấn chuột phải lên layer Sparkles, chọn Blending Options, thiết lập hiệu ứng Outer Glow và Inner Glow như hình dưới đây.

Quay trở lại bảng Layer, bạn thiết lập giá trị Fill cho layer Sparkles bằng 0%.Bước 4: Tương tự như bước 3, bạn mở bảng Brush, chọn nét cọ mềm và thiết lập các thông số Brush Tip Shape, Shape Dynamics như hình bên dưới.

Nhấn chuột phải lên layer chứa chữ, chọn Create Work Path. Tạo một layer mới nằm trên layer Sparkles, đặt tên là Glow. Thiết lập màu vàng (#f8ff99) cho Foreground color, nhấn chuột phải lên đường biên của chữ, chọn Stroke Path, chọn tiếp Brush tại mục Tool, nhấn Enter.Nhấn đôi chuột lên layer Glow để mở bảng Blending Options, thiết lập các thông số như hình bên dưới.

Quay trở lại bảng Layer, bạn thiết lập chế độ hòa trộn Overlay cho layer Glow.Bước 5: Lặp lại các bước thiết lập nét cọ như bước 4, thay đổi thông số Brush Tip Shape, Shape Dynamics và Transfer như hình dưới đây.Nhấn chuột phải lên layer chứa chữ, chọn Create Work Path. Tạo một layer mới nằm trên layer Glow, đặt tên là Color. Thiết lập màu xanh (#a7a400) cho Foreground color, nhấn chuột phải lên đường biên của chữ, chọn Stroke Path, chọn tiếp Brush tại mục Tool, nhấn Enter.Kết quả cuối cùng: Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn