Tạo chữ phong cách bóng chày bằng Photoshop

Cách tạo chữ theo phong cách bóng chày bằng Photoshop


Bước 1: Tạo file ảnh mới kích thước 1024 x 645 pixels, đổ màu trắng cho toàn bộ nền.


Tải ảnh bãi cỏ tại đây, đổi tên layer bãi cỏ thành Grass Texture và đặt trên layer Background.Bước 2: Vào menu Image > Adjustments > Color Balance, thiết lập các giá trị như bảng dưới đây.Tiếp tục vào menu Image > Adjustments > Levels, thiết lập các giá trị Levels như bên dưới.Bước 3: Gõ nội dung chữ muốn tạo hiệu ứng bằng font Merkin (tải về miễn phí tại đây), màu chữ #e6e6e6, kích thước 250 pt. Thiết lập khoảng cách chữ và in hoa tất cả chữ cái như hình dưới đây.Nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời nhấn chuột trái lên layer chứa nội dung chữ để tạo vùng chọn bao quanh chữ.Bước 4: Vào menu Select > Modify > Expand, thiết lập giá trị Expand By bằng 15 pixels.Tạo một layer mới tên là Stroke, đặt bên dưới layer chứa nội dung chữ.Đổ màu xám (#e7e7e7) cho vùng chọn, nhấn Ctrl+D để bỏ khoanh vùng.Bước 5: Nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời nhấn chuột trái lên layer chứa nội dung chữ. Vào menu Select > Modify > Expand, gõ giá trị 1 pixels.Chọn layer Stroke, nhấn phím Delete để tạo một viền trống bên trong nền xám như hình dưới đây.Bước 6: Tương tự bước 5, bạn nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời nhấn chuột trái lên layer chứa nội dung chữ. Vào menu Select > Modify > Expand, gõ giá trị 10 pixels.Vào menu Select > Inverse để đảo vùng chọn.Dùng công cụ Eraser Tool để “khoét lỗ” bên trong chữ S như hình bên dưới.Bước 7: Tạo một file ảnh mới, đặt tên là Stitches Brush, kích thước 23x82 pixels. Chọn công cụ Ellipse Tool và thiết lập màu đen cho Foreground.Vẽ một hình elip theo chiều dọc, nằm gọn trong khung hình.Một vài chi tiết của hình elip sẽ bị mất, nhưng bạn đừng lo lắng, hãy thực hiện các bước tiếp theo.Vào menu Image > Canvas Size, thiết lập giá trị Width bằng 100 px.Bước 8: Nhấn Ctrl+T, xoay hình elip một góc 45 độ. Xong, nhấn Enter.Nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer hình elip, nhấn Ctrl+T và thay đổi giá trị Width bằng -100% từ thanh tùy chọn nằm phía trên giao diện chính.Tạo một thư mục mới dùng để chưa hai layer hình elip.Bước 9: Nhấn Ctrl+J để nhân đôi thư mục Group 1 (thư mục mới tên là Group 1 copy). Vào menu Layer > Merge Group, sau đó tắt biểu tượng con mắt trước Group 1 để ẩn thư mục này.Dùng công cụ Rectangular Marquee Tool để tạo một vùng chọn có chiều rộng 13 pixels như hình bên dưới.Nhấn phím Delete để xóa vùng chọn, nhấn tiếp Ctrl+D để bỏ vùng chọn.Tương tự, bạn tạo một vùng chọn có chiều ngang 2 pixels như hình bên dưới.Nhấn phím Delete để xóa vùng chọn, nhấn tiếp Ctrl+D để bỏ vùng chọn.Vào menu Image > Trim, thiết lập giá trị như hình bên dưới.Vào menu Edit > Define Brush Preset, đặt tên cho Brush mới là Stitches Brush, nhấn OK.Bước 10: Quay trở lại layer chứa chữ cần tạo hiệu ứng, bạn vào menu Window > Brush, chọn mẫu cọ Stitches Brush vừa tạo lúc nãy, thiết lập thông số như hình dưới đây.

Bước 11: Nhấn chuột phải lên layer chứa nội dung chữ, chọn Create Work Path.Tạo một layer mới nằm trên cùng, đặt tên là Stitches.Thiết lập mã màu Foreground là #d5002c, chọn công cụ Direct Selection Tool, nhấn chuột phải lên đường viền, chọn Stroke Path.Chọn Brush từ mục Tool, bỏ đánh dấu trước tùy chọn Simulate Pressure, nhấn OK.Nhấn Enter để bỏ đường viền, bạn sẽ thu được kết quả như hình dưới đây.Bước 12: Vào menu Edit > Preset Manager, chọn Contours từ mục Preset Type.Nhấn chuột lên biểu tượng mũi tên nhỏ, chọn Contours, nhấn Append.Nhấn chuột phải lên layer chứa nội dung chữ, chọn Blending Options rồi thiết lập thông số như hình dưới đây.Riêng thông số Texture, bạn tải mẫu hình tại đây.Kết quả:Bước 13: Nhấn chuột phải lên layer Stroke, chọn Blending Options rồi thiết lập thông số như hình dưới đây.

Kết quả:Bước 14: Nhấn chuột phải lên layer Stitches, chọn Blending Options rồi thiết lập thông số như hình dưới đây.

Kết quả:Bước 15: Nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời nhấn chuột trái lên layer chứa nội dung chữ. Tiếp đến, bạn nhấn giữ phím Ctrl+Shift, đồng thời nhấn chuột trái lên layer Stroke.Tạo một layer mới nằm trên cùng, đặt tên là Grunge, thiết lập chế độ hòa trộn Multiply cho layer này.Thiết lập mã màu #9a8b74 cho Foreground, dùng công cụ Brush với nét cọ Undercover Grunge (tải miễn phí tạiđây) để tạo vết ố cho vải.Giảm độ trong suốt của layer Grunge xuống còn 70%.Kết quả cuối cùng:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn