Tạo chữ theo phong cách Retro nhiều màu của Photoshop

Tạo chữ theo phong cách cổ điển (Retro) với nhiều sắc màu rực rỡ.


Bước 1: Mở Photoshop Vào menu File > New tạo file mới có kích thước 1024 x 768 pixels. Thiết lập Foreground color bằng #212121 và Background color bằng #000000. Chọn công cụ Radial Gradient, nắm chuột kéo từ tâm ảnh ra một trong bốn góc để đổ màu cho ảnh.


Dùng công cụ Horizontal Type Tool để viết chữ, màu chữ bằng #f4edd2, sử dụng font chữ Junegull (tải tại đây). Bài viết minh họa với chữ có nội dung “DON’T STOP BELIEVING”, chữ “DON’T STOP” có kích thước lớn hơn “BELIEVING” nên bạn sử dụng hai layer khác nhau, layer thứ nhất viết chữ “DON’T STOP” kích thước 250pt, giá trị Leading bằng 180.Layer thứ hai viết chữ “BELIEVING” kích thước 150pt.Bước 2: Nhấn đôi chuột vào layer “DON’T STOP”, thiết lập lại các giá trị như sau.
- Thẻ Outer Glow: Mục Blend Mode chọn Hard Light, mục Contour chọn hình Cone – Inverted, đánh dấu vào ô Anti-aliased.- Thẻ Inner Glow: Đổi màu bằng #ffff00.Thiết lập giá trị Fill cho layer bằng 0%.Sau đó, bạn cần áp dụng hiệu ứng tương tự cho layer chữ “BELIEVING”, bằng cách nhấn chuột phải vào layer “DON’T STOP”, chọn Copy Layer Style.Nhấn chuột phải vào layer “BELIEVING”, chọn Paste Layer Style.Do kích thước chữ trên hai layer khác nhau nên hiệu ứng bạn cần thực hiện một thao tác nhỏ để thu nhỏ phạm vi áp dụng hiệu ứng trên layer thứ hai. Bạn nhấn chuột phải vào layer “BELIEVING”, chọn Scale Effects.Thiết lập giá trị Scale bằng 80%.Bước 3: Chọn màu Foreground color bằng #e5dfc9. Tạo layer mới nằm trên cùng, tên layer là “Light”.Dùng Brush Tool, chọn nét cọ có tên Soft round, chấm vào những điểm cần làm bóng trên chữ. Kích thước brush khoảng 20px khi thao tác trên layer chữ “DON’T STOP”, và 10px khi thao tác trên layer chữ “BELIEVING”.Dùng Smudge Tool (giá trị Strength bằng 70%) đặt vào các nét cọ đã chấm lúc nãy kéo lên trên hay xuống dưới để thay đổi hình dạng của nét cọ. Kích thước brush của Smudge Tool cũng lần lượt là 20px và 10px.Kết quả sau khi dùng Smudge Tool.Bước 4: Nhấn đôi chuột vào layer “Light” thiết lập các thông số như sau.
- Thẻ Outer Glow: Mục Blend Mode chọn Linear Light.- Thẻ Inner Glow: Mục Blend Mode chọn Hard Light, mã màu bằng #ffff00, Size bằng 8.Lúc này, những nét cọ đã vẽ ban nãy chuyển sang màu vàng trùng với tông màu của chữ.Bước 5: Tạo layer mới tên “Color” nằm trên cùng. Dùng công cụ Brush Tool, chọn nét cọ Soft round kích thước 60px chấm vào vùng có chữ. Màu của nét cọ lần lượt là #e6631b, #00f4fd, #9f1e6b. Bạn cứ chấm ngẫu nhiên các màu vào vùng chữ để chữ có nhiều sắc màu như hình. Tuy nhiên, đừng lạm dụng cọ quá nhiều, nhớ chừa vài khoảng trống trên chữ.

Đổi thuộc tính Blend Mode của layer “Color” sang Overlay.Bước 6: Tạo mẫu pattern để hình các khối vuông để lát nữa sử dụng. Bạn vào menu File > New tạo file mới kích thước 5 x 5 pixels, mục Background Contents chọn Transparent.Dùng công cụ Rectangular Marquee Tool, nhấn vào biểu tượng Add to Selection rồi vẽ ra 5 hình vuông, mỗi hình có kích thước 1 x 1 px xếp chồng như hình dưới.Dùng Paint Bucket Tool đổ màu đen vào các ô vuông đã tạo. Nhấn Ctrl + D để bỏ vùng chọn.Vào Edit > Define Pattern, gõ Diagonal Lines vào ô Name để lưu lại pattern.Bước 7: Trở lại dự án chữ, bạn tạo layer mới tên “Lines” nằm phía dưới hay layer “Color” and “Light”. Chọn màu Foreground color bằng #e8641b và Background color bằng #ffd200.Chọn công cụ Brush Tool, rồi vào Window > Brush. Ở hộp thoại hiện ra, chọn Dry Brush (kích thước 39) rồi thiết lập lần lượt như sau.
- Thẻ Brush Tip Shape:- Thẻ Shape Dynamics:- Thẻ Scattering:- Thẻ Texture: Chọn pattern “Diagonal Lines” đã tạo lúc nãy.- Thẻ Color Dynamics:Bước 8: Nhấn chuột phải vào layer chữ thứ nhất, chọn Create Work Path.Nhấn chọn layer “Lines” rồi chọn công cụ Direct Selection Tool. Nhấn chuột phải vào vùng chữ đã chọn > Stroke Path.Ở hộp thoại hiện ra, bạn chọn Brush tại mục Tool, đánh dấu ô Simulate Pressure > OK.Nhấn Enter để chấp nhận. Chữ lúc này có những nét mờ bao phủ lên. Bạn thực hiện tương tự với layer chữ còn lại.Chỉnh giá trị Opacity của layer “Lines” xuống 30%, hay một giá trị khác tùy vào độ trong suốt mà bạn thích.Bước 9: Nhấn giữ phím Ctrl để chọn hai layer chữ rồi nhấn phím Ctrl + J để nhân bản hai layer này lên. Dùng chuột kéo hai layer chữ vừa được nhân bản vào giữa layer “Color” và “Light”. Nhấn chuột phải vào một trong hai layer chữ có chữ “Copy”, chọn Clear Layer Style.Thiết lập giá trị Fill cho cả hai layer chữ vừa được nhân bản bằng 0.Nhấn đôi chuột vào layer chữ “DON’T STOP”, chọn thẻ Bevel and Emboss, chỉnh giá trị Depth bằng 430 và Size bằng 10. Bỏ chọn tại ô Use Global Light, thiết lập Angle bằng 98 và Altitude bằng 53. Đánh dấu vào ô Anti-aliased, chọn chế độ Highlight Mode bằng Pin Light, mã màu bằng #f4f3e6 và giá trị Opacity dưới mục Shadow Mode bằng 0.Tại thẻ Contour, bạn đánh dấu vào ô Anti-aliased.Tương tự, bạn áp dụng hiệu ứng tương tự cho layer chữ “BELIEVING, bằng cách nhấn chuột phải vào layer “DON’T STOP”, chọn Copy Layer Style. Kế đến, nhấn chuột phải vào layer “BELIEVING”, chọn Paste Layer Style. Sau đó, bạn cần nhấn đôi chuột vào layer “BELIEVING”, chọn thẻ Bevel and Emboss, chỉnh lại Size bằng 7.Kết quả sau cùng
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn