Free Audio Dub - Cắt bài hát dễ dàng


Bạn cần một đoạn nhạc để chèn vào slide thuyết trình, làm nhạc nền cho bài múa hay mục đích khác nhưng bài hát bạn đang có lại dài hơn. Lúc này bạn cần phải cắt bớt bài nhạc
 để lấy phần mà bạn cần, Free Audio Dub sẽ giúp bạn thực hiện việc này nhanh chóng
 trong “vài nốt nhạc”.


Đây là chương trình miễn phí, bạn tải rồi cài đặt vào máy để dùng, yêu cầu hệ thống là Windows XP SP3, Vista hoặc Windows 7.
Việc thực hiện chỉ đơn giản trong 3 thao tác: chọn điểm đầu > chọn điểm cuối > 
Không như các phần mềm cắt nhạc khác, ở Free Audio Dub bạn sẽ thực hiện xóa đoạn không cần đithay vì chọn và lưu phần muốn lấy.
Đầu tiên, ở Input file bạn bấm Browse để chọn file nhạc cần cắt, chương trình hỗ trợ các định dạng như MP3, WAV, AAC, AC3, M4A, MP2, OGG và WMA. Phần Output file sẽ
được tự động đặt tên và lưu ở cùng địa chỉ với file gốc; bạn có thể bấm Browse
để chọn nơi lưu mới hoặc đặt tên mới.
Tiếp đó, bạn xác định điểm bắt đầu của đoạn bỏ đi bằng cách bấm  để cho phát bài


 hát hoặc kéo thanh trượt đến ngay vị trí đó nếu đã xác định trước khi nghe

 và bấm  để đánh dấu. Tương tự, bạn cho thanh trượt đến vị trí cuối cùng của
phần cắt đi và bấm . Như vậy đoạn cắt đi sẽ được chọn bằng vùng màu xanh.


Để xóa phần đã chọn đi, bạn bấm  > Save và trong tích tắc vài giây đồng hồ việc tạo
 file mới sẽ hoàn tất. Bạn bấm  để đến thư mục chứa tập tin đã cắt hoặc đóng cửa sổ

 thông báo lại.
Để rõ hơn, mời các bạn xem video minh họa dưới đây.


Bạn có thể tải về Free Audio Dub

LihatTutupKomentar