Mở liên kết trên blog ở tab mới trong trình duyệt

Mở liên kết trên blog ở tab mới trong trình duyệt

Thông thường, nếu muốn người đọc không rời khỏi blog của mình khi click vào một liên kết bất kì thì chúng ta thường thêm thuộc tính target="_blank" trong link. Cách này có vẻ thủ công nên hơi bất tiện khi thực hiện cho hàng loạt liên kết trên blog.


Có một số thủ thuật giúp mở tất cả link ở cửa sổ mới nhưng nhìn chung đều dựa vào javascript và chưa cơ động lắm khi muốn tùy biến. Nay mình giới thiệu một cách làm khác không sử dụng javascript mà dùng chính thuộc tính base trong HTML.

Bước 1 : Chèn đoạn sau bên dưới thẻ <head> trong template: Cách tìm nhanh các thẻ trong HTML  Xem Tại Đây )
<base target='_blank'/>


Bước 2 : Save lại, thế là tất cả link trên blog của bạn sẽ được mở ở tab mới trong trình duyệt web. Quá nhanh và đơn giản.

Mở rộng ra, khi ta kết hợp với các lệnh điều kiện <b:if> của blogspot thì sẽ dễ dàng tùy biến cho thủ thuật.

Ví dụ: Mở liên kết trên tab mới chỉ ở trang chủ thì ta chèn đoạn code sau :
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<base target='_blank'/>
</b:if>

Đối với trang đọc bài thì thế này:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<base target='_blank'/>
</b:if>


Đối với một trang bất kì :
<b:if cond='data:blog.url == "URL trang bất kì"'>
<base target='_blank'/>
</b:if>

Chúc bạn thành công !

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn

Bài Viết Nên Xem