Thêm tiện ích HTML/JavaScript vào Blogspot


Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản Blogspot . 

Bước 2 :Tiếp theo chọn Bố cục (1)

Bước 3 : Chọn Thêm tiện ích (2)

Bạn muốn đoạn code xuất hiện ở chỗ nào thì bạn chọn thêm tiện ích chỗ đó Hoặc có thể nhấn giữ và kéo tiện ích đi đâu xung quanh Blog mà bạn muốn




Bước 4:
 Sau khi bạn chọn Thêm Tiện ích sẽ xuất hiện một cửa sổ mới, bạn hãy tìm (kéo xuống dưới) và chọn HTML/Javascript như hình bên dưới





Bước 5: Sau khi bạn chọn HTML/Javascript thì Blog sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây 




Bước 6 : Bấm " Lưu " Vậy là đã thêm tiện ích thành công.


Nếu vẫn không hiểu bạn xem thêm Video này nha 




LihatTutupKomentar