-->

USB Secure My Files - Đặt mật khẩu, mã hóa bảo vệ tập tin, thư mục

Secure My Files là phần mềm mã hóa bảo mật file, thư mục, USB bằng mật khẩu. Bạn có thể bảo vệ file của mình một cách nhanh chóng và an toàn.


Secure My Files
 có thể tạo Secure Bins để mã hóa file, phân quyền người dùng cho file, thư mục, từ chối truy cập, bảo vệ USB bằng mật khẩu. Secure My Files chạy rất nhanh và an toàn.


Lưu ý:
Khi cài đặt nó hiện ngôn ngữ lạ, bạn cứ cài đặt, cài đặt xong bạn mở file Activate.exe trong thư mục Crack để bẻ khóa, sau đó mở phần mềm lên để chỉnh lại ngôn ngữ, chỉnh xong bạn tắt đi mở lại!

Làm theo hình dưới để chọn ngôn ngữ là English:
Sau khi chỉnh lại ngôn ngữ:

Bạn có thể tải về USB Secure My Files