Microsoft Toolkit - Kích hoạt Windows 7/ 8/ 8.1 & Office 2010/ 2013 dễ dàng


Microsoft Toolkit là công cụ mới nhất giúp bạn Active Windows Vista, 7, Windows 8/ Server, 2012 và Office 2010, 2013 cực kỳ hiệu quả. Microsoft Toolkit là phiên bản kế tiếp của Office 2010 Toolkit do CODYQX4 phát triển.


Với Microsoft Toolkit việc Active Window và Office chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ việc click phần mềm sẽ tự động làm việc cho bạn. Đối với Office 2010 bạn có thể active toàn bộ hoặc 1 thành phần nhỏ trong gói... Word, Excel. Một công cụ nhỏ gọn kích hoạt duy nhất cho các sản phẩm hiện đại Microsoft.

Change Version 2.5.1
Yêu cầu hệ thống:- Microsoft .NET Framework 4.0 hoặc 4.5
- Office 2010 hoặc mới hơn có trong diện hỗ trợ của MTK.
- Windows Vista hoặc mới hơn có trong diện hỗ trợ của MTK.

-Added Channel Switching of Microsoft Office 2013 SP1 pure edition (SP1 not in Updates folder).
-Allow AutoKMS to use EZ-Activator routines using command-line parameters (AutoKMS.exe /EZActivator).
-Fixed Show CMID not working due to being located in 1 of 2 different WMI SPP providers depending on OS.
-Fixed Show Unlicensed display never showing if you have no keys installed.
-Improved Channel Switcher unsupported detection.
CRC32: D2AE0DCC
MD4: 1636851ABE6A2A9FF8F8086543597011
MD5: DB6F89CCB0EBABAFDF9ADD7E10885699
SHA-1: 88B4103C49DF9CD597334988389D111A272F8B36


Bạn có thể tải về Microsoft Toolkit

LihatTutupKomentar