Tạo biểu tượng Shutdown, Restart trên màn hình một cách thủ công


Tạo biểu tượng Shutdown, Restart trên màn hình một cách thủ công.Nếu bạn không thích việc cài đặt bất cứ thứ gì, bạn cũng có thể thực hiện việc này bằng tay. Để tạo một biểu tượng Shutdown, click phải chuột trên màn hình, tiếp tục chọn New - Shortcut từ thanh Menu.


Tiếp theo bạn điền "shutdown.exe -s" rồi nhấn Next.Tiếp theo điền tên tùy ý cho Shortcut bạn định tạo. Nhấn "Finish" và sẽ có một biểu

tượng mới xuất hiện trên màn hình nền của bạnCác kiểu tùy chọn khác:

shutdown -s -f -t 00 Tắt máy tính trong vòng 30 giây và đóng hết các chương trình kèm câu hỏi cho người dùng nếu có chương trình cần lưu lại.
shutdown.exe -r Khởi động lại máy tính trong 30 giây.
shutdown.exe -l Logoff máy tính ra màn hình chào mừng và bạn sẽ phải đăng nhập vào lần nữa.
shutdown.exe -s -t 7 Tắt máy tính trong vòng 7 giây. "-t 7" là tham số thời gian chờ. ( 7 giây trong trường hợp này, bạn có thể thay đổi tùy ý.)
shutdown.exe -s -t 15 -c "Goodbye" Máy tính sẽ tắt sau 15 giây kèm tin nhắn "Goodbye".

LihatTutupKomentar