Cách tạo file hot


Bạn hãy tạo một file hosts mới bằng cách:
Mở Notepad như sau : Nhấn Start >> Run, đánh vào dòng chữ này >> notepad
 hoặc nhấn tổ hợp phím Window + R

Tiếp theo copy vào dòng dưới đây vào Notepad:

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost 


và lưu lại với tên hosts.txt, copy file này vào thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc


Nếu bạn thấy tên file là hosts.txt, bạn nhấn phải chuột, chọn Rename và xóa đi chữ txt, 
vậy là xong
Chúc mừng bạn, vậy là bạn đã tạo xong file host.


Xem thêm Video hướng dẫn


Xem thêm Hướng dẫn Hack IDM nhé

LihatTutupKomentar