Code tùy chỉnh đầy đủ cho Video Youtube

Bạn muốn đưa một video lên website/blog?
Bạn muốn tùy chỉnh video theo cách của mình? như tự động chạy?, tự động chạy lại video khi hết...Dưới đây là iFrame Video tùy chỉnh dành cho bạn. Bạn chỉ cần copy --> paste vào website hoặc blog của mình rồi tùy chỉnh video phát và các thông số cho nó là ok.

<iframe width="532" height="300" src="http://www.youtube.com/watch?v=Xi_jUXmPUjA?theme=light&hl=en_US&fs=0&hd=1&ap=%2526fmt%3D22&showsearch=0&showinfo=0&modestbranding=0&rel=0&disablekb=1&iv_load_policy=3&cc_load_policy=1&autoplay=1&start=0&loop=1&autohide=1" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><!-- Code1k.com -->

Lưu ý 1 : https://www.youtube.com/watch?v=j0YCS-qGB4k là đường dẫn đến video.


Lưu ý 2 : ?theme=light là giao diện (màu trắng), có thể đổi thành ?theme=dark (màu đen).


Lưu ý 3 : Tùy chỉnh video, bạn có thể thay đổi hoặc bỏ các tham số khỏi code để trả về mặc định.

&hl=en_US bộ mã la tinh.

&fs=0 tắt chế độ xem toàn màn hình.

&hd=1 : mở chế độ xem phim HD.

&ap=%2526fmt%3D22 : xem với độ phân giải tối đa.

&showsearch=0 : tắt khung tìm kiếm.

&showinfo=0 : tắt thông tin và tiêu đề clip.

&modestbranding=0 : tắt logo thương hiệu nếu có. 

&rel=0 : tắt các gợi ý về video khác nếu có. 

&disablekb=1 : tắt sự điều chỉnh từ bàn phím nếu có. 

&iv_load_policy=3 : tắt chú thích nếu có.

&cc_load_policy=1 : tắt phụ đề nếu có.

&autoplay=1 : tự động chạy video khi truy cập.

&start=0 : bắt đầu chạy từ giây thứ 0.

&loop=1 : tự động lặp lại video khi xem hết.

&autohide=1 : tự động ẩn thanh điều khiển khi rời chuột khỏi clip.

Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn