Tạo chữ chạy tổng hợp


Để làm dòng chữ chạy hiển thị trên blog, hãy tham khảo các đoạn mã dưới đây.


1. Bạn cần một dòng chữ chạy đơn giản, hãy đưa nó vào giữa hai tag <marquee> ... </marquee>

Mã :

<MARQUEE> Dòng chữ chạy </MARQUEE>


Kết quả hiển thị:

Dòng chữ chạy

2. Bạn cần dòng chữ có định dạng (kiểu chữ, font chữ, kích thước chữ, màu sắc,...) liên kết, hình ảnh....Kiểu chữ

In nghiêngMã:


<MARQUEE> <span style="font-style:italic;">Chào mừng bạn đến với<a href="http://ketnoicn.blogspot.com/" target="_blank">Thủ Thuật Cho Blogger!</a> </span></MARQUEE>


Kết quả hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger!

In đậm

Mã:

<MARQUEE> <span style="font-weight:bold;">Chào mừng bạn đến với<a href="http://ketnoicn.blogspot.com/" target="_blank">Thủ Thuật Cho Blogger!</a> </span></MARQUEE>


Kết quả hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger!

Font chữ:

Mã:

<MARQUEE> <span >Chào mừng bạn đến với<a href="http://ketnoicn.blogspot.com/" target="_blank">Thủ Thuật Cho Blogger!</a> </span> </MARQUEE>


Hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger!

Màu chữ:

Mã:

<MARQUEE> <span style="color: rgb(255, 102, 0);">Chào mừng bạn đến với<a href="http://ketnoicn.blogspot.com/" target="_blank">Thủ Thuật Cho Blogger!</a> </span> </MARQUEE>


Hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger!

Kích thước chữ:

Mã:

<MARQUEE> <span style="font-size:180%;">Chào mừng bạn đến với<a href="http://ketnoicn.blogspot.com/" target="_blank">Thủ Thuật Cho Blogger!</a> </span> </MARQUEE>


Hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger!Nếu bạn muốn có chữ hoặc hình ảnh hay cả hai cùng "chạy".

Mã:

<MARQUEE> Chào mừng bạn đến với<a href="http://ketnoicn.blogspot.com/" target="_blank">Thủ Thuật Cho Blogger! </a><img border="0" SRC="https://lh4.googleusercontent.com/-gBTw66mePzg/U0VP3yl04AI/AAAAAAAAJik/4emBwTtfZrY/w75-h125-no/a.gif"/> </MARQUEE>


Kết quả hiển thị:

Chào mừng bạn đến vớiThủ Thuật Cho Blogger! 


3. Định kích thước hiển thị MARQUEE trên trang

Mã:
<MARQUEE WIDTH="20%">Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger</MARQUEE>


Với WIDTH="20%" (chiều rộng) thì dòng chữ chạy chỉ xuất hiện trong khoảng 20% kích thước màn hình.

Kết quả hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

Tương tự như vậy bạn có thể định chiều cao HEIGHT.

4. Chiều chạy

Mã:

<MARQUEE DIRECTION="LEFT">Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger</MARQUEE>


Kết quả hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

Bạn có thể thay LEFT bằng RIGHT, UP và DOWN nếu bạn muốn chiều chạy lần lượt từ bên phải qua, dưới lên và trên xuống

Kết quả hiển thị:

DIRECTION="RIGHT"

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

DIRECTION="UP"

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

DIRECTION="DOWN"

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

4. Cách "chạy":

Mã:

<MARQUEE BEHAVIOR="SCROLL">Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger</MARQUEE>


Kết quả hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

Như mặc định, dòng chữ chạy này sẽ xuất hiện từ bên trái, và lập đi lập lại. Nếu bạn muốn chỉ "chạy" một lần từ bên trái qua hãy thay SCROLL bằng SLIDE, hoặc ALTERNATE chạy qua lại.

Kết quả hiển thị:

BEHAVIOR="SLIDE"

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

BEHAVIOR="ALTERNATE"

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

5. Thời gian trễ

Mã:

<MARQUEE SCROLLDELAY=200>Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger</MARQUEE>


Ở đây thời gian trễ tính bằng mili giây (1 miligiây=1/1000 giây). Tôi chọn 200, nghĩa là thời gian trễ bằng 200/1000=0,2 giây

Kết quả hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

Hãy so sánh:

Không có thời gian trễ

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

SCROLLDELAY="100"

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

SCROLLDELAY="1000"

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

SCROLLDELAY="2000"

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

6. Số lần lặp

Mã:

<MARQUEE LOOP=10>Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger</MARQUEE>


Nếu bạn muốn số lần lặp lại cụ thể, hay thay 10 bằng con số khác. Sau lần lặp cuối dòng chữ sẽ biến mất.

Kết quả hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

7. Bước "nhảy":

Mã:

<MARQUEE SCROLLAMOUNT=30>Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger</MARQUEE>


30 ở đây là số pixel (số điểm ảnh) trên màn hình của bạn. Mỗi lần xuất hiện dòng chữ sẽ "nhảy" một bước cách điểm trước đó 30 pixel.

Kết quả hiển thị:

SCROLLAMOUNT=30

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

SCROLLAMOUNT=60

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

SCROLLAMOUNT=100

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

8. Màu nền

Mã:

<MARQUEE BGCOLOR=ORANGE>Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger</MARQUEE>


Kết quả hiển thị:

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Cho Blogger

Thay ORANGE bằng các từ khác để được màu theo ý muốn của bạn. Ví dụ: RED (đỏ), BLUE (xanh da trời), GREEN (xanh lá cây), PINK (hồng), YELLOW (vàng), VIOLET (tím), BLACK (đen)....

Cuối cùng, bạn copy mã, paste vào HTML/JavaScript (Template | Add A Page Element | HTML/JavaScript), di chuyển đến vị trí thích hợp bấm Save để hoàn tất.

Chúc bạn thành công!

LihatTutupKomentar