Xóa bỏ gạch chân trong liên kết link Blogspot
1. Đăng nhập Blogger

2. Chọn: Mẫu > Chỉnh sữa HTML.

3. Đặt đoạn CSS sau vào trên  ]]></b:skin> (Cách tìm nhanh các thẻ khi chỉnh sửa Template trong trình HTML)

a:link {text-decoration: none !important;}
a:visited {text-decoration: none !important;} 
4. Save template. (Lưu mẫu)

Vậy là xong. Chúc bạn tành công!


Đánh giá bài viết

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

  • Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc Báo link hỏng xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi Tin Nhắn
  • Không chèn liên kết quảng cáo, spam khi đăng nhận xét.
  • Không sử dụng những từ ngữ thô tục, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Bình luận bài viết này!