Cách chèn link vào ảnh cho Blog và web


Sau đây là một số code sử dụng khi post ảnh vào Blogger dùng cho các trường hợp khi bạn muốn dẫn link từ ảnh tới các địa chỉ mà bạn muốn nhắm tới.


1- Chèn hình ảnh


a. Chèn 1 ảnh bình thường vào Blogger

<img src="LINK ẢNH"/>

b- Chèn hình ảnh với kích thước tùy chỉnh.

<img src="Link Hình" width="n" height="n" />

2. Chèn Link liên kết chứa trong ảnh vào module ( tức là click vào ảnh sẽ ra 1 link bạn muốn mọi người vào đó)

<a href="LINK CẦN ĐẾN" target="_blank"><img src="LINK ẢNH"/></a>

3. Đặc biệt các bạn muốn chèn link vào ảnh kiểu mà vào mấy web xem phim hay quảng cáo , treo biển hot girl-bikini- lộ hàng... bấm vào toàn ra mấy web quảng cáo mua bán trực tuyến với quảng cáo game thì dùng code này:

<a href="LINK WEB" target="_blank">
<img src="LINK ẢNH" border="0" alt="CLICK
ĐỂ XEM?" title="CLICK NGAY"> </a>

4. Chèn link trong blogger khi mọi người click vào sẽ ra 1 tab mới(Code này không liên quan tới ảnh)

<a href="LINK CẦN ĐẾN"
target="_blank">CHỮ HIỂN THỊ</a>

5. Để cho nó đẹp hơn giống dạng list các bạn chèn icon đằng trước rồi chèn Chữ chứa link sau:

<img src="LINK ICON">
<a href="LINK CẦN ĐẾN" target="_blank">CHỮ HIỆN THỊ</a>


LihatTutupKomentar