Half-life 1.1 Counter Strike 1.3 - Game bắn súng

Đây là bản Half-life 1.1 full, siêu nén 272Mb (bung ra ~650Mb), bao gồm cả Counter Strike 1.3
 -console -game cstrike -windows

map sáng

map cs_italy
br tap 99
map cs_italy

slist    chọn phòng
connect     vào phòng1.1 thuong

1.2 xanh do

bind "KP_PLUS" "buy;menuselect 6;buy;menuselect 7;buy;menuselect 8;menuselect 4;buy;menuselect 8;menuselect 2;menuselect 1;impulse 101;wait;wait;wait;wait;wait;slot10"
V
bind "KP_MINUS" "buy;menuselect 4;menuselect 1;buy;menuselect 4;menuselect 3;buy;menuselect 6;buy;menuselect 8;menuselect 4;menuselect 2;menuselect 1;buy;menuselect 1;menuselect 3;buy;menuselect 7;impulse 101;wait;wait;wait;wait;wait;slot10"Bạn có thể tải về Half-life 1.1


Mật khẩu giải nén : ketnoi89.com

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn