24 kiểu buộc dây giày nhanh và đẹp

Có khoảng 400 triệu cách khác nhau để xâu được một sợi dây qua hai hàng lỗ (giả thiết mỗi hàng có 7 lỗ) trên một chiếc giày. Tuy nhiên, "qua hàng trăm năm thử và rút kinh nghiệm, con người đã rút ra cách buộc giày chặt nhất, đó là vắt chéo và xỏ ngang".


Kiểu vắt chéo và xỏ ngang (trái và giữa) là chặt nhất, nhưng kiểu thắt nơ bướm (phải) mới là hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, hiệu quả nhất về phương diện sử dụng dây phải kể đến kiểu “thắt nơ bướm", thường chỉ xuất hiện trong các shop trưng bày. Theo đó, dây được xỏ qua tất cả các lỗ, với chiều dài ngắn nhất.

Dưới đây là 24 cách buộc giày cơ bản nhất:

Cách 1: Buộc chéoCách 2: Vắt chéo lên trên
Cách 3: Buộc thẳng

Cách 4: Buộc thẳng theo số nút chẵn

Cách 5: Buộc thẳng kiểu lười - số nút chẵn

Cách 6: Buộc vòng - số nút chẵn

Cách 7: Kiểu răng cưa

Cách 8: Kiểu cửa hàng bán giày buộc nhanh:

Cách 9: Kiểu trưng bày

Cách 10: Kiểu bậc thang

Cách 11.Kiểu Double Back

Cách 12.Kiểu thắt nơ

Cách 13.Kiểu xoắn ốc kép

Cách 14:thắt chéo kép

Cách 15. Kiểu mắt cáo 1


Cách 16. Kiểu mắt cáo 2

Cách 17. Kiểu kéo khóa


Cách 18. Kiểu giày đi mô tô

Cách 19. Kiểu 1 tay

Cách 20. Kiểu thắt chia phần


Cách 21. Kiểu thắt nút chia phần


Cách 22. Kiểu phối hợp màu

Cách 23.Kiểu buộc dây đôi

Kiểu 24: Đan dây


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn