Code Tạo Trang lỗi 404 tự động chuyển hướng cho blogspot tính theo số lượng giây. Vì 1 lý do nào đó bài viết mà bạn từng đăng lên Blogger - Blogspot bị xóa mà vẫn có những lượng tìm kiếm nhất định với bài viết đó. Cách duy nhất là tạo 1 trang báo lỗi 404. Hôm Nay Chia sẻ - Kết nối sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo trang lỗi 404

Click  xem >>>DEMO TRANG LỖI 404 CHO BLOGSPOT


Hướng dẫn cài đặt trang lỗi 404. Các bạn làm như sau : 
  1. Đăng Nhập Vào Tài Khoảng Blogger
  2. Vào Phần Mẫu [ Template ]
  3. Chọn Chỉnh Sữa HTML [ Edit HTML ]
  4. Bạn Tìm Đến Thẻ </body> Và Dán Đoạn Code Bên Dưới Thẻ
  5. Bộ Code Trang 404 Này Tích Hợp CSS và Javascript

  • 3 là thời gian chuyển trang
  • https://ketnoi89.com Là địa chỉ bạn muốn chuyển đến Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua Email !