Code Tạo Trang lỗi 404 tự động chuyển hướng cho blogspot


Code Tạo Trang lỗi 404 tự động chuyển hướng cho blogspot tính theo số lượng giây. Vì 1 lý do nào đó bài viết mà bạn từng đăng lên Blogger - Blogspot bị xóa mà vẫn có những lượng tìm kiếm nhất định với bài viết đó. Cách duy nhất là tạo 1 trang báo lỗi 404. Hôm Nay Ketnoi89 sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo trang lỗi 404.


Hướng dẫn cài đặt trang lỗi 404. Các bạn làm như sau :

Đăng Nhập Vào Tài Khoản Blogger

Vào Phần Mẫu [ Template ]

Chọn Chỉnh Sữa HTML [ Edit HTML ]

Bạn Tìm Đến Thẻ </body> Và dán đoạn Code sau vào bên dưới thẻ </body>

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'> <style type='text/css'> #error-page{background-color:#e9e9e9;position:fixed!important;position:absolute;text-align:center;top:0;right:0;bottom:0;left:0;z-index:99999}#error-404{margin:11% auto}#error-404 .box-404{width:200px;height:200px;background:#21afa4;color:#fff;font-size:80px;line-height:200px;border-radius:10px;margin:0 auto 50px;position:relative}#error-404 .box-404::after{content:"width:0;height:0;bottom:-8px;border-color:#21afa4 transparent transparent;border-style:solid;border-width:9px 9px 0;position:absolute;left:47%}#error-404 h1{text-transform:uppercase}#error-404 p{line-height:1.7em;font-size:15px;font-family:arial} </style> <div id='error-page'> <div id='error-404'> <div class='box-404'> 404</div> <h1> Trang bạn tìm kiếm không tồn tại</h1> <p> Có thể URL bị hỏng hoặc đã bị ADMIN xóa bỏ</p> Bạn sẽ trở về trang chủ <b>https://ketnoi89.com</b> sau <span id='time' style='color:red'>3</span> giây nữa<br/> <script type='text/javascript'> var jgt = 3; document.getElementById('time').innerHTML = jgt; function stime(){document.getElementById('time').innerHTML = jgt; jgt = jgt - 1; if(jgt == 0){clearInterval(timing); location = 'https://ketnoi89.com';} } var timing = setInterval("stime();",1000); </script> </div> </div> </b:if>


3 là thời gian chuyển trang

https://ketnoi89.com Là địa chỉ bạn muốn chuyển đến.

LihatTutupKomentar