Nút chỉnh sửa nhanh cho widget là một tiện ích giúp ta chỉnh sửa nhanh widget ngay trên trang blog mà không cần vào phần bố cục. Nút này sẽ chỉ hiển thị với admin, với những bạn nào thấy ngứa mắt thì dưới đây là cách xóa nó đi.

Cách 1 :

Đăng nhập vào Blog > Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML > Ấn Crtl F và tìm dòng code <b:includename='quickedit'/>

Xóa dòng code đó tại widget mà bạn không muốn hiện 

<b:widget id='HTML1' locked='false' title='Xóa' type='HTML'> <b:includable id='main'> <!-- only display title if it's non-empty --> <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'> <h2 class='title'><data:title/></h2> </b:if> <div class='widget-content'> <data:content/> </div> <b:include name='quickedit'/> </b:includable> </b:widget>


Cách 2 :

Tuy nhiên cách xóa trên không dùng được với một số widget mà blogger không cho phép xóa dòng code này đi (xóa nó lại hiện lại), ví dụ như widget Người theo dõi blog.

Vì vậy ta có thể dùng css để ẩn tất cả nút chỉnh sửa nhanh  mà không cần xóa nó đi.

Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML > Thêm đoạn code sau vào trước ]]></b:skin>

.quickedit{
display:none;
}


Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua Email !