Breadcrumbs là tập hợp các đường liên kết phân cấp giúp người dùng có thể biết được mình đang ở trang nào và từ đó có thể di chuyển thuận lợi từ trang này trang khác trong web.

I. Breadcrumbs là gì?


Breadcrumbs tập hợp các đường liên kết phân cấp giúp người dùng có thể biết được mình đang ở trang nào và từ đó có thể di chuyển thuận lợi từ trang này trang khác trong web.

Breadcrumbs là một thành phần rất quan trọng trong hệ thống navigation của website gần như vào bất cứ website nào bạn cũng thấy sự hiện diện của nó. 
Bạn có thể xem hình ảnh dưới đây để xem breadcrumb là gì.
II. Cách tạo breadcrums cho blogspot

Bước 1: Bạn đăng nhập vào blog -> Thiết kế -> Mẫu -> Chỉnh sửa HTML -> Mở rộng tiện ích và làm các bước 2


Bước 2: Tìm đến đoạn code bên dưới


Và thay thế đoạn code trên thành:Bước 3: Tìm đến đoạn code sau đây:


Và thay thế đoạn code trên thành:Bước 4: Cuối cùng chèn đoạn code sau vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>

Bước 5: Save Templeate lại OK. Chúc bạn thành công.
Đăng ký nhận bài viết mới nhất qua Email !