Đổi màu link liên kết của Blog, website


Để tăng sinh động hấp dẫn cho trang blog của mình ta nên thêm vào trang blog hiệu ứng đổi màu link liên kết khi các bạn di chuyển chuột vào.


Tính năng của đoạn code css này:

Hiệu ứng được tạo ra từ CSS áp dụng cho tất cả link liên kết của website, blog của bạn.

Tạo hiệu ứng thay đổi màu sắc phân biệt rõ ràng cho khách truy cập.

Phân biệt link đã truy câp, link chưa truy cập và di chuột vào sẽ thay đổi thành mầu sắc khác.

Lưu ý: Css này tạo ra áp dụng cho tất cả link bạn nhé.

Đoạn code Css Đổi màu link liên kết của website:

1: Màu sắc Link khi chưa truy cập

a:link {
color:#0a47ff;
text-decoration:none;
}


2: Màu Sắc Link Khi đã Truy Cập

a:visited {
color:#ed1a1a;
text-decoration:none;
}


3: Màu sắc Link khi rê chuột vào

a:hover {
color:#16ba68;
text-decoration:underline;
}


Hướng dẫn sử dụng code :

>>> Vào Chủ Đề 

>>> Chỉnh sửa HTML 

>>> Tìm Đoạn mã bằng cách nhấn Ctrl+F với từ khóa  ]]></b:skin> 
  
>>> Dán code nằm phía trên đoạn mã này ]]></b:skin>

Bạn có thể thay color:#16ba68 theo ý bạn muốn. Lấy mã màu tại đây > Bảng Mã Màu CSS

Chúc Bạn Thành Công.

LihatTutupKomentar