Cách chèn trực tiếp Javascript vào Blogspot mà không cần upload lên host


Ngôn ngữ lập trình javascript là một ngôn ngữ thông dụng cho việc thiết kế web(blog) để tạo lên các hiệu ứng. Tuy nhiên nó là một ngôn ngữ khó và rất dễ gặp vấn đề về code khi ta chèn nó vào Blogspot.


Thường thì khi các bạn thêm tiện ích bên ngoài Blogspot thì ta sẽ sử dụng thư viện API của Google AJAX hoặc các file .js được up lên host và chia sẻ để dùng chung thường được chèn dưới dạng

<script src='http://www.1dvn.com/ramdom.js' type='text/javascript'></script>

Nhưng một khi chủ của đường link đó mà xóa file .js hoặc website đó chết thì những tiện ích các bạn đang dùng sẽ không hoạt động được và khi đó bắt buộc các bạn phải kiếm file .js khác hoặc tồi tệ hơn là phải xóa tiện ích đi vì không còn file .js để chạy nữa.

Vậy để khắc phục vấn đề như thế nào ?

Ta có 2 cách để giải quyết triệt để vấn đề này:

Cách 1: Tải file .js đó về và upload lên host riêng để sử dụng. Cách này chỉ áp dụng đối với những ai có host mà thôi.

Cách 2: Chèn trực tiếp file Javascript vào template Blogspot hoặc trong tiện ích  Blogspot


Chèn trực tiếp vào template Blogspot thì ta chèn đoạn code này:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
Nội dung của file Javascript
//]]></script>


Chèn Javascript vào trong tiện ích của Blogspot thì ta dùng đoạn code này:

<script type='text/javascript'>
Nội dung của file Javascript
</script>

Để biết nội dung của file javascript đó ta tải file .js về và mở ra để xem nhé.

P/S: Tuy nhiên trong code java sẽ có những code không mong đợi xuất hiện như : <, >,... và nó sẽ làm code java không chạy được, có nhiều các để khắc phục điều này, ở đây mình sẽ giới thiệu 2 cách:

Chèn các kí tự khoảng trắng vào trước và sau các kí tự đặc biệt này, xem bên dưới:

Trước:
for(var i=0;i<a_rc;i++) {

Và sau khi chèn:
for(var i=0;i < a_rc;i++) {

Mã hóa các kí tự này : < chuyển thành &lt; , > chuyển thành &gt; , ngoài ra có thể mã hóa cả đọan code tại đây.

LihatTutupKomentar