Tối ưu URL label trong blogspot chuẩn seo

Mặc định khi đặt tên nhãn cho bài viết bằng tiếng Việt, thì URL của nhãn trông rất khó nhìn. Ví dụ khi bạn có nhãn là Thủ thuật Blogspot thì đường dẫn được tự động tạo ra như sau:

https://tên-blog/search/label/Thủ%20thuật%20Blogspot


Tất nhiên hầu hết đều mong muốn URL nhãn có dạng:

 https://tên-blog/search/label/Thủ-thuật-Blogspot

Hướng Dẫn Tối Ưu URL Nhãn Trong Blogspot/ Blogger:

Thực chất cách làm là dùng Javascript để tìm tên các nhãn, sau đó đổi tên để hiển thị ra ngoài Blog:

Bước 1: Khi viết bài, đặt tên nhãn có dạng thu-thuat-blogger

Bước 2: Vào chỉnh sửa Template, thêm đoạn Script bên dưới lên trên thẻ </body>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var tnreplace = function(labelreplace) {
    return labelreplace.replace(/([\/-])?ten-nhan-1/gi, function($0,$1){ return $1?$0:'Tên nhãn 1';});
    }
    var mytitle = document.title ;
    document.title = tnreplace(mytitle)
    var mybody=document.body.innerHTML;
    document.body.innerHTML= tnreplace(mybody);
//]]>
</script>

Thay đổi chỗ bôi đỏ theo tên nhãn trên Blog của bạn.

Nếu muốn đổi tên hiển thị cho các nhãn khác, chỉ cần thêm .replace(/([\/-])?ten-nhan-2/gi, function($0,$1){ return $1?$0:'Tên nhãn 2';}) vào sau return labelreplace

Vậy là xong!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn