Cách cài đặt và ngăn chặn bảo vệ dữ liệu data của blogspot


Để tránh bị tình trạng lấy cắp dữ liệu, bạn hãy làm theo những bước sau để tự bảo vệ blog của mình.


Bước 1 :
Đăng nhập vào blog chọn > Cài đặt > Khác > Tại phần "Cho phép nguồn cấp dữ liệu blog" Chọn "Cho đến dấu ngắt" rồi nhấn "Lưu cài đặt"

Làm xong như trên thì khi ai đó lấy dữ liệu data của blog bạn thì sẽ chỉ lấy được từ đầu bài viết đến phần có dấu ngắt thôi nhé.

Bước 2 : Nếu template bắt buộc phải đặt full data thì ta nên tạo thêm 1 đoạn giới thiệu ,để khi bài viết bị lấy người đọc biết nguồn xuất phát từ đâu. Bạn vào Cài đặt > Khác > Tại phần "Chân trang nguồn cấp dữ liêu bài đăng" chọn thêm và đánh nội dung bạn muốn ghi vào.

Bây giờ, mỗi khi đăng bài, bạn cần chèn dấu ngắt nhảy cho bài viết để khi ai đó lấy dữ liệu thì cũng chỉ lấy được đến dấu ngắt là hết.

Cách chèn dấu ngắt nhảy bạn xem bài viết này nhé >>> Cách chèn dấu ngắt nhảy khi soạn thảo bài viết trong Blogspot

LihatTutupKomentar