Cách tạo hộp đăng ký nhận bài viết qua Email cho Blogspot

Cách tạo hộp đăng ký nhận bài viết qua Email cho Blogspot

Đặt một biểu mẫu (Form) đăng ký theo dõi bài viết mới qua Email là một ý tưởng tuyệt vời để tăng số lượng Subscribers. Việc tạo một Hộp đăng ký nhận bài viết qua Email (Subscribe by email) chuyên nghiệp sẽ giúp bạn tăng số lượng người dùng đăng kí.


Demo bằng hình ảnh hộp đăng ký nhận bài viết qua Email cho Blogspot


Bước 1: Vào Blog chọn > Mẫu => Chỉnh sửa HTML. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm đến thẻ <head>. Sau đó dán đoạn mã Code sau ở phía dưới thẻ <head> và Lưu mẫu.

<link href='http://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.css' rel='stylesheet'/>

Bước 2: Blog => Bố cục => Thêm tiện ích => HTML/JavaScript và dán đoạn mã code dưới đây vào và Lưu sắp xếp.

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald%3A400&subset%3Dlatin%2Clatin-ext&ver%3D4.1' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<style>
#twist-blogger-sbox-v2 {
  padding: 0;
  padding-bottom: 5px;
  font-family: "Arial",sans-serif;;
  display: block;
  margin: 0;
  width: 100%;
  border-radius: 1px;
  border: 0;
  background: #363636;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .main_tagline {
  padding: 0px 0px;
  line-height: 2.5em;
  font-size: 26px;
  margin: 0;
  height: 95px !important;
  overflow: hidden;
  font-weight: normal;
  color: #FFF;
  text-align: center;
  border: 0;
  background-color: #FF5959;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .email_icon {
  display: table;
  margin: -35px auto 0px;
  font-size: 25px;
  padding: 12px;
  height: 25px;
  width: 25px;
  background-color: #363636;
  color: #FFF;
  border-radius: 50px;
  border: 10px solid #FFFFFF;
  line-height: 0;
}
#twist-blogger-sbox-v2 p {
  font-size: 15px;
  color: #F9F9F9;
  text-shadow: 0px -1px 0px #000;
  line-height: 27px;
  padding: 5px 10px 5px;
  text-align: center;
  width: 80%;
  margin: 5px auto 20px;
  border-bottom: 2px solid #6A6A6A;
  border-radius: 20px;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .rssform {
  padding: 0;
  margin: 0 auto;
  display: block;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .rssform input {
  padding: 8px;
  margin: 20px auto 15px;
  font-size: 13px;
  color: #000;
  text-align: center;
  display: block;
  font-family: "Arial",sans-serif;;
  font-weight: normal;
  width: 90%;
  height: 38px;
  text-transform: uppercase;
  outline: none !important;
  border: 1px solid #FFFFFF;
  border-radius: 1px;
  background-color: #FCFCFC;
  box-sizing: border-box !important;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .rssform .button:hover {
  background: #000000;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .rssform .button {
  background: #FF5959;
  color: white!important;
  border: 1px solid #FFFFFF;
  margin-top: 15px;
  outline: none !important;
  transition: all .3s ease-in-out;
  padding: 5px 2px !important;
  float: none;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 18px;
  font-weight: normal;
  cursor: pointer;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .bottom_lock_policy {
  background: url(http://4.bp.blogspot.com/-kYVqV9JYDHY/VPMC8jPKTGI/AAAAAAAAA28/zxv0TYRIZe4/s1600/Lock-twistblogger.png) no-repeat 3% -2px;
  color: #959595;
  text-align: center;
  font-size: 12px;
  margin: 0;
  padding: 3px;
  line-height: 25px;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .bottom_lock_policy a {
  color: #959595;
  text-decoration: none !Important;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .social_profiles {
  line-height: 1.2em;
  display: table;
  float: none;
  margin: 0px auto;
  text-align: center;
  min-width: 157px;
  padding: 5px 0px;
  border: 0;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .social_profiles a:hover {
  color: #FFF;
  background-color: #FF5959;
  border-color: #FFF;
}
#twist-blogger-sbox-v2 .social_profiles a {
  color: #000000;
  margin: 0 5px;
  text-align: center;
  float: left;
  display: table;
  padding: 4px 5px;
  background-color: #FFFFFF;
  border-radius: 50px;
  border: 2px solid #2D2D2D;
  width: 15px;
  height: 15px;
  line-height: 0;
  font-size: 16px;
  transition: all 0.3s ease-in-out;
  -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out;
}
#twist-blogger-sbox-v2 form {
  margin-bottom: 10px !important;
}
</style>
<div id="twist-blogger-sbox-v2">
            <div class="main_tagline">Join Our Newsletter</div><div class="email_icon"><i class="fa fa-envelope"></i></div>
                 <p>Get All The Latest Updates Delivered Straight Into Your Inbox For Free!</p>
   <div class="rssform">
            <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ketnoi89/ChiaS-KtNi', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
            <input type="text" name="email" placeholder="Enter your email address..." />
            <input type="hidden" value="ketnoi89/ChiaS-KtNi" name="uri" />
            <input type="hidden" name="loc" value="en_US" />
            <input value="Join Now" class="button" type="submit" />
            </form>
            </div>
      <div class="bottom_lock_policy">We Respect Your Privacy | <a href="https://www.ketnoi89.com/" target="_blank" >Get This Widget</a>   </div>
   <div class="social_profiles">
   <a href="http://www.facebook.com/ketnoi89" target='_blank' rel='nofollow' title="Join on Facebook"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
   <a href="http://www.twitter.com/ketnoi89" target='_blank' rel='nofollow' title="Follow on Twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
   <a href="http://www.pinterst.com/ketnoi89" target='_blank' rel='nofollow' title="Follow on Pinterest"><i class="fa fa-pinterest"></i></a>
   </div>
            </div>

Tùy chỉnh:

·   Thay đổi các chữ tô màu đỏ cho phù hợp với nội dung Blog của bạn.
·   Thay đổi địa chỉ ketnoi89/ChiaS-KtNi thành địa chỉ URL FeedBurner Blog của bạn.
.   Thay các chữ tô màu hồng thành địa chỉ các trang mạng xã hội của bạn.
·   Tìm các đoạn Code #FF5959 thay thành mã màu bạn thích.
·   Ngoài ra bạn có thể bỏ mục liên kết ở mục Footer.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn

Bài Viết Nên Xem