Cách Tạo Sitemap Cho Blogspot

Bước 1: Khai báo sitemap qua file Robot.txt

Cách tạo file robots.txt thì các bạn có thể xem bài hướng dẫn này >>> Tạo file Robots txt trên Blogspot


Bước 2:
Truy cập vào Webmaster Tool của Blog của các bạn

Bước 3: Vào > Sơ đồ trang web > Thêm sơ đồ trang web mới

Bước 4: Dán đoạn mã sau vào phần nhập url trang web. Trong đó 500 chính là số kết quả tối đa được google thu thập dữ liệu

atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500


Lưu ý: Đối với các Blog có hơn 500 kết quả các bạn chỉ cần thêm vào các đoạn mã sau

atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

atom.xml?redirect=false&start-index=501&max-results=500

atom.xml?redirect=false&start-index=1001&max-results=500

atom.xml?redirect=false&start-index=1501&max-results=500

atom.xml?redirect=false&start-index=2001&max-results=500

atom.xml?redirect=false&start-index=2501&max-results=500

atom.xml?redirect=false&start-index=3001&max-results=500

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn