Cách xóa bỏ khung comment mặc định trong blogspot


Nếu bạn không muốn hiển thị bình luận của blog thì bằng cách xóa bỏ hệ thống comment mặc định có sẵn thì có thể làm theo các bước sau.


Hướng dẫn xóa bỏ khung comment mặc định trong blogspot

Bước 1 : Đăng nhập vào Blogger chọn Chủ đề >> Chỉnh sửa HTML

Bước 2 : Tìm đoạn code sau

<b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:if>

Xóa bỏ đoạn code comment bên trên (Nếu bạn tìm thấy 2 lần thì xóa bỏ cả 2 )Và thay thế bởi đoạn code sau :

<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:include data='post' name='comments'/>

</b:if>

Bước 3 : Lưu Template lại

Vậy là xong. Còn một cách nữa là các bạn vào phần Bố cục > Chọn chỉnh sửa > Bài đăng trên blog > Bạn bỏ tích ô Nhận xét đi là được.Ví dụ như hình dưới.


Chúc bạn thành công!

LihatTutupKomentar