Cách chèn nút like Facebook vào bài viết của blogspot không sử dụng plugin

Lợi ích khi chèn nút Like khi không sử dụng plugin không làm trì hoãn tốc độ tải trang vì phải đợi tải Javascript.


Cách chèn nút like Facebook vào bài viết.

Bước 1 : Bạn chèn 1 trong các code bên dưới vào nơi bạn muốn đặt trong blog nhé.


Nút Like Không có số đếm
<div class='fb_like_iframe'>
  <iframe allowtransparency='true' expr:src='&quot;https://www.facebook.com/v3.2/plugins/like.php?action=like&amp;href=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;layout=button&amp;show_faces=false&quot;' frameborder='0' scrolling='no'/>
</div>


Nút Like Có số đếm
<div class='fb_like_iframe'>
  <iframe allowtransparency='true' expr:src='&quot;https://www.facebook.com/v3.2/plugins/like.php?action=like&amp;href=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&quot;' frameborder='0' scrolling='no'/>
</div>Nút Like có nút Share và không có số đếm
<div class='fb_like_iframe'>
  <iframe allowtransparency='true' expr:src='&quot;https://www.facebook.com/v3.2/plugins/like.php?action=like&amp;href=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;layout=button&amp;share=true&amp;show_faces=false&quot;' frameborder='0' scrolling='no'/>
</div>Nút Like có nút Share và có số đếm
<div class='fb_like_iframe'>
  <iframe allowtransparency='true' expr:src='&quot;https://www.facebook.com/v3.2/plugins/like.php?action=like&amp;href=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;layout=button_count&amp;share=true&amp;show_faces=false&quot;' frameborder='0' scrolling='no'/>
</div>


Bước 2 : Tiếp theo bạn vào Chủ đề > Chỉnh sửa HTML Coppy đoạn code bên dưới vào bên trên ]]></b:skin> 

.fb_like_iframe {
  display: inline-block;
  position: relative;
  vertical-align: bottom;
  width: 58px;
  height: 20px;
  text-align: justify;
}
.fb_like_iframe iframe {
  width: 58px;
  border: none;
  height: 20px;
  visibility: visible;
  position: absolute;
}

Tùy thuộc vào kiểu của nút mà bạn chỉnh css độ rộng width và chiều cao height của nút cho phù hợp.

Chúc Bạn Thành Công!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn