Cách thêm Analytics cho blogspot mới nhất không làm ảnh hưởng tới tốc độ tải trang

Bạn vẫn đang dùng cách thông thường là vô trang Analytics đăng ký cho blog rồi lấy code dán vô blogspot thì nó làm cho tốc độ tải trang bị chậm, các bạn có thể kiểm tra thấy cảnh báo tại trang PageSpeed Insights hoặc ở trên trình duyệt Google Chrome các bạn nhấn F12 - Vô mục cuối cùng - Audits - Nhấn Run audits các lỗi cảnh báo sẽ xuất hiện ở 2 trang này.


Cách làm này nó chỉ chạy khi bạn scroll chuột nó mới load js của Analytics

Để thêm Analytics cho blogspot không ảnh hưởng tới tốc độ tải trang là các bạn xóa hết các mã Analytics cũ trên blogspot của bạn và thay bằng mã code sau dán trước thẻ đóng </body>:
<script>
    window.addEventListener('load', function() {
        var is_load = 0
        function loadanalytics() {
            if (is_load == 0) {
                is_load = 1
                var an = document.createElement('script')
                an.async = true;
                an.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-000000000'
                var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
                sc.parentNode.insertBefore(an, sc);
                window.dataLayer = window.dataLayer || [];
                function gtag() {
                    dataLayer.push(arguments);
                }
                gtag('js', new Date());
                gtag('config', 'UA-00000000');
            }
        }
        window.addEventListener('scroll', function() {
            loadanalytics()
        })
    })
</script>

Các bạn thay ID Analytics của bạn vào 2 ID UA-00000000 bên trong và lưu lại sau đó vô trang PageSpeed Insights để kiểm tra kết quả là hết cảnh báo.

Chúc Bạn Thành Công!

3 Nhận xét

  1. bạn vào analytics rùi vào phần quản trị là thấy mã UA-

    Trả lờiXóa
  2. Widely used in digital manufacturing (and typically in low-volume production runs), could be} revised and altered for modifications anddifferent supplies. Milling is the commonest of the CNC machining processes and involves a number of} different types of|several varieties of|various varieties of} operations, which embrace pocketing, facing, slotting, chamfering, and boring. The process of milling uses quantity of} level slicing tools by feeding the workpiece into the device in the identical direction as the device is rotating. CNC machining is an electromechanical process CNC machining that manipulates tools around three to 5 axes, with high precision and accuracy, slicing away extra materials to supply components and elements. The initial designs to be machined by CNC machining are created in CAD, which is then translated into CNC codes to supply programmed directions to the tools in a CNC machine. CNC machines are electro-mechanical units that manipulate machine store tools using computer programming inputs.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn