Chèn khung mẫu cho bài viết trong blogspot - Text box HTML CSS template


Dưới đây là một số mẫu text box template (đóng khung văn bản trong HTML)


Để sử dụng các khung mẫu bạn copy đoạn code dưới đây vào trình soạn thảo ở chế độ Text. Nhớ dán trong chế độ soạn thảo HTML


1. Khung ghi chú và thông báo
ketnoi89 Chia sẻ - Phần mềm - Thủ Thuật - Phần cứng - Thủ Thuật Blogspot - Hình ảnh - Game - Giải trí - Sức khỏe và đời sống - ketnoi89.comMình làm Blog vì đam mê .Muốn được chia sẻ những cái hay cho mọi người.Và cũng cho chính bản thân luôn.Mọi chi tiết Liên hệ với mình để cùng chia sẻ.Xin cảm ơn!

Code :
<div style="background: #ebf6e0; border-radius: 2px; border: 1px solid #b3dc82; box-sizing: border-box; float: none; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline; color: #5f9025; font-family: arial, sans-serif; font-size: 15px;">ketnoi89 Chia sẻ - Phần mềm - Thủ Thuật - Phần cứng - Thủ Thuật Blogspot - Hình ảnh - Game - Giải trí - Sức khỏe và đời sống - ketnoi89.comMình làm Blog vì đam mê .Muốn được chia sẻ những cái hay cho mọi người.Và cũng cho chính bản thân luôn. ^^Mọi chi tiết Liên hệ với mình để cùng chia sẻ.Xin cảm ơn!</div>


2. Khung ghi chú và thông báo màu hồng
ketnoi89 Chia sẻ - Phần mềm - Thủ Thuật - Phần cứng - Thủ Thuật Blogspot - Hình ảnh - Game - Giải trí - Sức khỏe và đời sống - ketnoi89.com.Mình làm Blog vì đam mê .Muốn được chia sẻ những cái hay cho mọi người.Và cũng cho chính bản thân luôn. ^^Mọi chi tiết Liên hệ với mình để cùng chia sẻ.Xin cảm ơn!

Code :
<div style="background: rgb(255, 233, 233); border-radius: 2px; border: 1px solid rgb(251, 196, 196); box-sizing: border-box; color: #de5959; float: none; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline;">ketnoi89 Chia sẻ - Phần mềm - Thủ Thuật - Phần cứng - Thủ Thuật Blogspot - Hình ảnh - Game - Giải trí - Sức khỏe và đời sống - ketnoi89.com.Mình làm Blog vì đam mê .Muốn được chia sẻ những cái hay cho mọi người.Và cũng cho chính bản thân luôn. ^^Mọi chi tiết Liên hệ với mình để cùng chia sẻ.Xin cảm ơn!</div>3.Khung lưu ý

Code:
<div class="symple-box yellow center " style="background: #fffdf3; border-radius: 2px; border: 1px solid #f2dfa4; box-sizing: border-box; color: #c4690e; float: none; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 15px 20px; vertical-align: baseline;"><strong style="background: transparent; border: 0px; box-sizing: initial; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Lưu ý</strong>:
<ul style="background: transparent; border: 0px; box-sizing: initial; margin: 0px 0px 20px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<li style="background: transparent; border: 0px; box-sizing: initial; list-style: disc; margin: 5px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Mọi thắc mắc, Gợi ý hoặc Báo Link Hỏng xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi Tin Nhắn</li>
<li style="background: transparent; border: 0px; box-sizing: initial; list-style: disc; margin: 5px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Không chèn liên kết quảng cáo, spam khi đăng nhận xét.</li>
<li style="background: transparent; border: 0px; box-sizing: initial; list-style: disc; margin: 5px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Không sử dụng những từ ngữ thô tục, vi phạm thuần phong mỹ tục.</li>
</ul>
</div>4. Khung quy định bình luận
 Lưu ý:
» Địa chỉ email của bạn được bảo mật.
» Mục không có dấu sao (*) là không bắt buộc.
» Bình luận bằng tiếng Việt có dấu nếu có thể.

Code :
<div style="box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 0px 10px; box-sizing: inherit; margin-bottom: 10px; padding: 20px; box-sizing: inherit; line-height: 1.6em; padding: 15px;">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: 2.0em;"><span style="color: black;">&nbsp;Lưu ý:</span></span><br />
<span style="color: #222222;">» Địa chỉ email của bạn được bảo mật.</span><br />
<span style="color: #222222;">» Mục không có dấu sao (*) là không bắt buộc.</span><br />
<span style="color: #222222;">» Bình luận bằng tiếng Việt có dấu nếu có thể.</span></div>5. Mẫu ghi chú màu xanh:
Mọi thắc mắc, Gợi ý hoặc Báo Link Hỏng xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi Tin Nhắn ketnoi89.com
Code :
<blockquote style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(232, 249, 244); border: 1px solid rgb(142, 227, 200); box-sizing: border-box; clear: right; color: #181818; font-family: &quot;Gotham SSm A&quot;, &quot;Gotham SSm B&quot;, Gotham, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; font-weight: 300; letter-spacing: normal; line-height: 1.6em; margin: 1.5em 0px; orphans: 2; padding: 1.6em; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;">
<strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 500;">Mọi thắc mắc, Gợi ý hoặc Báo Link Hỏng xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi Tin Nhắn ketnoi89.com</blockquote>6. Text box từ WP
ketnoi89 Chia sẻ - Phần mềm - Thủ Thuật - Phần cứng - Thủ Thuật Blogspot - Hình ảnh - Game - Giải trí - Sức khỏe và đời sống - ketnoi89.com.Mình làm Blog vì đam mê .Muốn được chia sẻ những cái hay cho mọi người.Và cũng cho chính bản thân luôn. ^^Mọi chi tiết Liên hệ với mình để cùng chia sẻ.Xin cảm ơn!
Code :
<div class="content-box-yellow" style="background-color: #fef5c4; border: 1px solid rgb(250, 223, 152); box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 25px; overflow: hidden; padding: 20px;">
<span style="color: #222222; font-family: sans-serif;">ketnoi89 Chia sẻ - Phần mềm - Thủ Thuật - Phần cứng - Thủ Thuật Blogspot - Hình ảnh - Game - Giải trí - Sức khỏe và đời sống - ketnoi89.com.Mình làm Blog vì đam mê .Muốn được chia sẻ những cái hay cho mọi người.Và cũng cho chính bản thân luôn. ^^Mọi chi tiết Liên hệ với mình để cùng chia sẻ.Xin cảm ơn!</span></div>7. Text box màu tím
ketnoi89 Chia sẻ - Phần mềm - Thủ Thuật - Phần cứng - Thủ Thuật Blogspot - Hình ảnh - Game - Giải trí - Sức khỏe và đời sống - ketnoi89.com.Mình làm Blog vì đam mê .Muốn được chia sẻ những cái hay cho mọi người.Và cũng cho chính bản thân luôn. ^^Mọi chi tiết Liên hệ với mình để cùng chia sẻ.Xin cảm ơn!

Code :
<div class="box_luuy" style="background: #66689c; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 3px 4px 4px; clear: both; line-height: 1.7; color: white; font-family: Roboto; letter-spacing: -0.75px; margin: 5px 0px; padding: 20px 25px; transition: 0.5s;">ketnoi89 Chia sẻ - Phần mềm - Thủ Thuật - Phần cứng - Thủ Thuật Blogspot - Hình ảnh - Game - Giải trí - Sức khỏe và đời sống - ketnoi89.com.Mình làm Blog vì đam mê .Muốn được chia sẻ những cái hay cho mọi người.Và cũng cho chính bản thân luôn. ^^Mọi chi tiết Liên hệ với mình để cùng chia sẻ.Xin cảm ơn!</div>8. Khung lưu ý của GoogleCode :
<aside class="caution" style="background: rgb(255, 243, 224); box-sizing: inherit; color: #dd2c00; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; margin: 16px 0px; padding: 12px 24px 12px 20px;"><strong style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px;">Lưu ý:</strong><span style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px;">&nbsp;ketnoi89 Chia sẻ - Phần mềm - Thủ Thuật - Phần cứng - Thủ Thuật Blogspot - Hình ảnh - Game - Giải trí - Sức khỏe và đời sống - ketnoi89.com.Mình làm Blog vì đam mê .Muốn được chia sẻ những cái hay cho mọi người.Và cũng cho chính bản thân luôn. ^^Mọi chi tiết Liên hệ với mình để cùng chia sẻ.Xin cảm ơn!</span></aside>

Các bạn thay chữ màu xanh theo ý bạn nhé !

Chúc bạn thành công!

LihatTutupKomentar