Code tạo nút bấm cho blogspot - HTML and CSS Button Styles

Code tạo nút bấm cho blogspot - HTML and CSS Button Styles

Bộ sưu tập nút bấm – HTML and CSS Button Styles


Để sử dụng các nút bấm bạn copy đoạn code dưới đây vào trình soạn thảo ở chế độ Text. Nhớ dán trong chế độ soạn thảo HTML.


Mẫu nút bấm số 1

PHẦN MỀM  DOWNLOAD GAME  KETNOI 89

Code :

<a  href="https://www.ketnoi89.com/search/label/phan-mem-ung-dung" style="background: rgb(68, 68, 68); border: none; box-sizing: inherit; color: white; display: inline-block; font-family: &quot;Hammersmith One&quot;, Tahoma, Arial; font-size: 1.125rem; margin: 0px 0.3em 10px 0px; outline: 0px; padding: 0.4em 1.6em; text-decoration-line: none; text-transform: uppercase; transition: all 0.3s ease;" target="_blank">PHẦN MỀM</a>
<span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Arimo, Tahoma, Arial; font-size: 17px;">&nbsp;</span><a  href="https://www.ketnoi89.com/search/label/game-offline" id="single-theme-download" style="background: rgb(26, 107, 178); border: none; box-sizing: inherit; color: white; display: inline-block; font-family: &quot;Hammersmith One&quot;, Tahoma, Arial; font-size: 1.125rem; margin: 0px 0.3em 10px 0px; padding: 0.4em 1.6em; text-decoration-line: none; text-transform: uppercase; transition: all 0.3s ease;">DOWNLOAD GAME</a>
<span style="background-color: white; color: #404040; font-family: Arimo, Tahoma, Arial; font-size: 17px;">&nbsp;</span><a  href="https://www.ketnoi89.com/" style="background: rgb(111, 196, 98); border: none; box-sizing: inherit; color: white; display: inline-block; font-family: &quot;Hammersmith One&quot;, Tahoma, Arial; font-size: 1.125rem; margin: 0.2em 0.3em 0px 0px; padding: 0.4em 1.6em; text-decoration-line: none; text-transform: uppercase; transition: all 0.3s ease;">KETNOI 89</a>
Mẫu số 2 nút bấm liên kết mạng xã hội
Facebook Instagram Twitter

Code :
<a style="background-color: white;
border-radius: 2px; border: 1px solid #3b5998; box-sizing: border-box; color: #3b5998;
display: inline-block; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 16.8px;
margin: 0px 3px 10px; padding: 10px 14px; text-decoration-line: none; transition: all 0.2s;" href="https://www.facebook.com/ketnoi89" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook</a>
<span style="background-color: white;
 color: #636363; font-family: 'arial' , sans-serif; font-size: 16px;"> </span><a style="background-color: white;
border-radius: 2px; border: 1px solid #e95950; box-sizing: border-box;
color: #e95950; display: inline-block; font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 14px; line-height: 16.8px; margin: 0px 3px 10px;
padding: 10px 14px; text-decoration-line: none; transition: all 0.2s;" href="https://www.instagram.com/ketnoi89/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram</a>
<span style="background-color: white; color: #636363; font-family: 'arial' , sans-serif;
 font-size: 16px;"> </span><a  style="background-color: white; border-radius: 2px; border: 1px solid #00aced;
box-sizing: border-box; color: #00aced; display: inline-block;
font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 16.8px;
margin: 0px 3px 10px; padding: 10px 14px; text-decoration-line: none;
transition: all 0.2s;" href="https://twitter.com/ketnoi89" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a>Mẫu số 3 Nút bấm chuyên mục
Thủ ThuậtSeo Blogspot

Code :
<a href="https://www.ketnoi89.com/p/thu-thuat.html"><span style="color: #ffffff; background: #2196f38f; box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.16), 0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,.12); padding: 0.5em 1em; display: inline-block; margin: 0.5em; margin-left: 0em !important;"><strong>Thủ Thuật</strong></span></a><a href="https://www.ketnoi89.com/search/label/seo-blogspot"><span style="color: #ffffff; background: #00aecd94; box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.16), 0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,.12); padding: 0.5em 1em; display: inline-block; margin: 0.5em 0;"><strong>Seo Blogspot</strong></span></a>

Các bạn thay chữ màu xanh theo ý bạn nhé !

Chúc bạn thành công!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn

Bài Viết Nên Xem