Hướng dẫn Việt hóa label không dấu cho blogspot

Cách Việt hóa label Tiếng việt có dấu khi bạn đặt label không dấu, ở đây tức là khi bạn đặt tên nhãn label không dấu mục đích là để link blog nhìn đẹp, còn khi bạn đặt có dấu thì nhìn link blog không được đẹp.


Ví dụ: Label có dạng blog-game-hay thì khi tùy biến sẽ hiển thị Blog Game Hay

Đây là đoạn code lấy toàn bộ label có trong bài viết của bạn
  <b:if cond='data:post.labels'>
      <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
          <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
              <data:label.name />
          </a>
          <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
      </b:loop>
  </b:if>

Bây giờ chúng ta dùng thẻ if elseif như sau:
  <b:if cond='data:post.labels'>
        <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
                 <b:if cond='data:label.name == &quot;thu-thuat-blogspot&quot;'>
                    <a expr:href='data:label.url' rel='tag' title='Thủ Thuật Blogspot'>
                        Giao diện blog
                    </a>
                <b:elseif cond='data:label.name == &quot;phan-mem-ung-dung&quot;'/>
                    <a expr:href='data:label.url' rel='tag' title='Phần Mềm Ứng Dụng'>
                        Blog thời trang
                    </a>
                <b:elseif cond='data:label.name == &quot;game-offline&quot;'/>
                    <a expr:href='data:label.url' rel='tag' title='Game Offline'>
                        Công ty doanh nghiệp
                    </a>
                <b:else/>
                    <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
                        <data:label.name/>
                    </a>
            </b:if>
        </b:loop>
    </b:if>
Chúng ta dùng thẻ điều kiện if cho label và ngược lại các label không đặt điều kiện thì hiển thị mặc định

Nếu bạn có nhiều label thì bạn thêm vô tùy biến nó.

Bạn thay chữ màu xanhmàu đỏ theo ý bạn nhé.

Trên đây là ví dụ hướng dẫn, còn tùy vào blog của bạn sẽ có thêm css hoặc icon...

Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn