Chèn bài viết liên quan (Related posts) vào giữa bài viết cho Blogspot

Bài viết liên quan sẽ được đặt ở phía dưới cùng của bài viết, tuy nhiên với những bạn thích sự khác biệt thì cũng có thể cho mục bài viết liên quan này vào chính giữa nội dung bài viết, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm đó.


Bước 1: Đăng nhập Blogger >> Vào Mẫu >> Chính sửa HTML

Thêm đoạn code javascript này vào bên trên thẻ </head>


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

var relatedSimply = new Array(); var relatedSimplyNum = 0; var relatedUrls = new Array(); function related_results_labels(json) { for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; relatedSimply[relatedSimplyNum] = entry.title.$t; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') {relatedUrls[relatedSimplyNum] = entry.link[k].href; relatedSimplyNum++; break;}}}} function removeRelatedDuplicates() { var tmp = new Array(0); var tmp2 = new Array(0); for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) { if(!contains(tmp, relatedUrls[i])) { tmp.length += 1; tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i]; tmp2.length += 1; tmp2[tmp2.length - 1] = relatedSimply[i];}} relatedSimply = tmp2; relatedUrls = tmp;} function contains(a, e) { for(var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j]==e) return true; return false;} function printRelatedLabels() { var r = Math.floor((relatedSimply.length - 1) * Math.random()); var i = 0; document.write('<ul>'); while (i < relatedSimply.length && i < 20) { document.write('<li><a href="' + relatedUrls[r] + '">' + relatedSimply[r] + '</a></li>'); if (r < relatedSimply.length - 1) { r++; } else { r = 0;} i++;} document.write('</ul>');}

//]]>

</script>

</b:if>


Bước 2: Chọn một trong số các đoạn css sau và thêm vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>


Kiểu CSS 1 :/* Related Post Style 1 */

.related-simplify{position:relative;padding:0;margin:15px auto;width:100%;}

.related-simplify h4{background:#3498db;padding:8px 12px;margin:0;font-size:15px;font-weight:400;color:#fff;border:1px solid #2e88c5}

.related-simplify ul{margin:0;padding:0}

.related-simplify ul li{background:#f6f6f6;position:relative;list-style:none;padding:9px;margin:auto;line-height:1.4em;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);border-bottom:0;transition:all .3s}

.related-simplify ul li:nth-child(odd){background:#fefefe}

.related-simplify ul li:last-child{border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.1)}

.related-simplify ul li:before{content:'\f138';font-family:fontawesome;position:absolute;margin:0 9px 0 4px;color:#2ecc71;overflow:hidden;transition:all .3s}

.related-simplify ul li:hover:before{content:'\f138';font-family:fontawesome;-webkit-animation:bounceright .3s alternate ease infinite;animation:bounceright .3s alternate ease infinite}

.related-simplify a{color:#0383d9;font-size:13px;margin:0 0 0 30px;}

.related-simplify a:hover{color:#0383d9;text-decoration:underline}

.related-simplify ul li:nth-child(n+4) {display:none;}

@-webkit-keyframes bounceright{from{-webkit-transform:translateX(0)}to{-webkit-transform:translateX(3px)}}

@keyframes bounceright{from{transform:translateX(0)}to{transform:translateX(3px)}}Kiểu CSS 2 :/* Related Post Style 2 */

.related-simplify{position:relative;padding:20px 12px 12px 12px;margin:32px auto 24px auto;width:93%;border:4px double rgba(0,0,0,0.2)}

.related-simplify h4{background:#fff;padding:8px 10px;position:absolute;margin:0;font-size:17px;font-weight:700;color:#000;top:-21px;left:2.5%}

.related-simplify ul{margin:0;padding:0}

.related-simplify ul li{position:relative;list-style:none;padding:9px 0;margin:auto;line-height:1.4em;transition:all .3s}

.related-simplify ul li:before{content:'\f0c8';font-family:fontawesome;position:absolute;margin:0 5px 0 2px;color:rgba(0,0,0,0.5);overflow:hidden;font-size:60%;left:10px;transition:all .3s}

.related-simplify ul li:hover:before{content:'\f0c8';font-family:fontawesome;color:#0383d9;}

.related-simplify a{color:#000;font-size:14px;margin:0 0 0 30px;}

.related-simplify a:hover{color:#0383d9;}

.related-simplify ul li:nth-child(n+4) {display:none;}

@media only screen and (max-width:768px){

.related-simplify{padding:15px 0 10px 0;width:100%;border:2px solid #e74c3c;border-left:0;border-right:0}

.related-simplify h4{color:#e74c3c;padding:8px;font-size:15px;top:-18px;left:3.5%}

.related-simplify a{font-size:14px;margin:0}.related-simplify a:hover{color:#e74c3c}

.related-simplify ul li{padding:5px 0}

.related-simplify ul li:before,.related-simplify ul li:hover:before{display:none}}Kiểu CSS 3 :/* Related Post Style 3 */

.related-simplify{display:inline-block;background:#34495e;color:#fff;position:relative;padding:0;margin:20px auto;width:100%;border:6px double #fff;}

.related-simplify ul{background:rgba(38,62,87,0.8);margin:0;padding:20px}

.related-simplify ul li{position:relative;list-style:none;padding:9px 0;margin:auto;line-height:1.4em;transition:all .3s}

.related-simplify ul li:before{content:'\f0c8';font-family:fontawesome;position:absolute;margin:0 5px 0 2px;color:rgba(255,255,255,0.7);overflow:hidden;font-size:60%;left:10px;transition:all .3s}

.related-simplify ul li:hover:before{content:'\f0c8';font-family:fontawesome;color:#f1c40f;}

.related-simplify a{color:#fff;font-size:17px;margin:0 0 0 30px;}

.related-simplify a:hover{color:#fff;text-decoration:underline}

.related-simplify ul li:nth-child(n+4) {display:none;}

@media only screen and (max-width:768px){

.related-simplify{padding:15px 0 10px 0;width:100%;border:2px solid #e74c3c;border-left:0;border-right:0}

.related-simplify h4{color:#e74c3c;padding:8px;font-size:15px;top:-18px;left:3.5%}

.related-simplify a{font-size:14px;margin:0}.related-simplify a:hover{color:#e74c3c}

.related-simplify ul li{padding:5px 0}

.related-simplify ul li:before,.related-simplify ul li:hover:before{display:none}}


Bước 3: Vào Mẫu >> Chính sửa HTML >> Tìm thẻ <data:post.body/> và thay thế thẻ này bằng đoạn code sau :

<div expr:id='&quot;post1&quot; + data:post.id'/>

<div class='related-simplify'>

<b:if cond='data:post.labels'>

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=3&quot;' type='text/javascript'/>

</b:if>

</b:loop>

</b:if>

<h4>Bài viết cùng chuyên mục</h4>

<script type='text/javascript'>

removeRelatedDuplicates();

printRelatedLabels();

</script>

</div>

<div expr:id='&quot;post2&quot; + data:post.id'><p><data:post.body/></p></div>

<script type='text/javascript'>

var obj0=document.getElementById(&quot;post1<data:post.id/>&quot;);

var obj1=document.getElementById(&quot;post2<data:post.id/>&quot;);

var s=obj1.innerHTML;

var t=s.substr(0,s.length/2);

var r=t.lastIndexOf(&quot;&lt;br&gt;&quot;);

if(r&gt;0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+4);}

</script>


Lưu Mẫu lại và xem kết quả nhé !

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn