Hướng dẫn thêm live chat facebook vào blogspot

Tiện ích chat facebook này cũng rất đơn giản và nó sẽ không làm chậm website của bạn. Vậy làm sao để thêm tính năng này trên Website.


Những yêu cầu bắt buộc

Bước 1: bạn đã có sẵn fanpage, nếu chưa có thì tạo mới hoặc không nữa bạn cũng phải có bạn bè của bạn có fanpage chứ không có fanpage thì không làm gì được.


Bước 2 : Khi đã có fanpage rồi bạn hay bạn của bạn cụ thể là admin của page phải cài đặt bật tính năng nhắn tin thì mới có tùy chọn Thêm Messenger vào trang web.


Bước 3 :Trong cài đặt Nhắn tin nâng cao bạn cần thêm tên miền vào mục Miền được đưa vào danh sách hợp lệ, bạn có thể thêm nhiều tên miền bao gồm sub domain, miễn sao miền đó chưa bị Facebook chặn là được.

Chèn plugin chat Facebook Messenger vào Blogger

Bạn vào Chỉnh sửa HTML của theme các bạn chèn code bên trên dưới trước thẻ đóng </body>

<div id='fb-root'/> <div attribution='setup_tool' class='fb-customerchat' logged_in_greeting='Xin chào! Ketnoi89 có thể giúp gì được cho bạn?' logged_out_greeting='Xin chào! Ketnoi89 có thể giúp gì được cho bạn?' page_id='499904230026595' theme_color='#0084ff'/> <script>//<![CDATA[ function appendChildBody(name,type){ if(type=='js')var src=document.createElement('script');src.setAttribute('async','');src.setAttribute('src',name) if(typeof src!='undefined')document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(src) } window.addEventListener('load',function(){ var load_sdk=0 function sdk(){ if(load_sdk==0){ load_sdk=1 window.fbAsyncInit=function(){FB.init({xfbml:true,version:'v7.0'})} appendChildBody('https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js','js') } } window.addEventListener('scroll',function(){sdk()}) window.addEventListener('mousemove',function(){sdk()}) if(document.documentElement.scrollTop>0)sdk() setTimeout(function(){sdk()},3000) }) //]]></script>


Bạn thay chữ màu xanh theo ý bạn.

Thay chữ màu đỏ bằng ID fanpage của bạn.

Vậy là xong . Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn