thu-thuat-photoshop

Hướng dẫn in tên trên lon Coca dễ dàng

Nhiều bạn lựa chọn dịch vụ miễn phí để làm việc này khá đơn giản, nhưng trong thời gian vừa qua các bạn cũng thấy rằng các …

Hiệu ứng ảnh hoàng hôn của Photoshop

Bước 1:  Khởi động Photoshop, vào menu File > Open, duyệt đến file ảnh muốn tạo hiệu ứng hoàng hôn. Trong bài này, tôi lấ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào